ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោក ធឿ រ៉ាយាំង បាន​ឈ្នះ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ដ៏​សាហាវ​មួយ នៅ​រដ្ឋ Virginia កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៩។ (សុខ ខេមរា/VOA)

ជន​ភៀស​ខ្លួន​ម៉ុងតាញ៉ា​ធ្លាប់​នៅក្នុង​ជំរំ​កម្ពុជា​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ប្រដាល់​អាជីព​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

លោក​បាន​ប្រាប់ VOA ថា៖ «ខ្ញុំ​បាន​ឈ្នះពាន​រង្វាន់​ជើងឯក​ ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ឈ្នះការ​ប្រដាល់​នេះ​ហើយ។​ ដូច្នេះ​ផែនការ​បន្ទាប់​របស់​ខ្ញុំ​ គឺ​ឈាន​ទៅរក​អាជីព​ និង​ធ្វើឱ្យ​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​ជា​អ្នក​ប្រដាល់​អាជីព‍»។

លោក ធឿ រ៉ាយាំង បាន​ឈ្នះ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ដ៏​សាហាវ​មួយ នៅ​រដ្ឋ Virginia កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៩។ (សុខ ខេមរា/VOA) Photo: VOA

លោក​បាន​ប្រាប់ VOA ថា៖ «ខ្ញុំ​បាន​ឈ្នះពាន​រង្វាន់​ជើងឯក​ ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ឈ្នះការ​ប្រដាល់​នេះ​ហើយ។​ ដូច្នេះ​ផែនការ​បន្ទាប់​របស់​ខ្ញុំ​ គឺ​ឈាន​ទៅរក​អាជីព​ និង​ធ្វើឱ្យ​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​ជា​អ្នក​ប្រដាល់​អាជីព‍»។

XS
SM
MD
LG