ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ក្រសួងការ​បរទេស​អញ្ចើញ​អង្គទូត​​ទាំង​២៩​ប្រជុំ​ បន្ទាប់​រដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយខែ​

លោក​ ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​ទើប​តែងតាំង​ថ្មី​ បានកោះ​ប្រជុំ​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​ នៅ​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កាលពីរសៀល​ថ្ងៃទី ៥​ ខែឧសភានេះ ​បន្ទាប់​ពីលោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ផ្សេង​ទៀត

អ្នកស្រី Bu Jianguo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណៈរដ្ឋ​​ប្រជាមានិត​ចិន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ បន្ទាប់​មាន​ជំនួប​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ​​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក​ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។
1

អ្នកស្រី Bu Jianguo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណៈរដ្ឋ​​ប្រជាមានិត​ចិន​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ បន្ទាប់​មាន​ជំនួប​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ​​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក​ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក William Heidt ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ បន្ទាប់​មាន​ជំនួប​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក ​ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក William Heidt ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ បន្ទាប់​មាន​ជំនួប​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក ​ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)

លោកស្រី Anna Maj Hultgård ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ស៊ុយអែត​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ បន្ទាប់​មាន​កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក​ ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

លោកស្រី Anna Maj Hultgård ឯក​អគ្គ​រាជទូត​ស៊ុយអែត​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ បន្ទាប់​មាន​កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក​ ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)

លោក FLOWERS Dmitry Y. ​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត​​​ពេញ​សម្ថភាព​នៃ​សហព័ន្ធ​រូស្ស៊ី​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់​ដៃ​​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦​។ ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក​ ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

លោក FLOWERS Dmitry Y. ​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត​​​ពេញ​សម្ថភាព​នៃ​សហព័ន្ធ​រូស្ស៊ី​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់​ដៃ​​ជាមួយ​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​​ទើបតែងតាំង​ថ្មី​ លោក​ប្រាក់ សុខុន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ​ បាន​អញ្ចើញ​អង្គទូត​ចំនួន​២៩​រូប​​ប្រជុំ​សំណេះ​ បន្ទាប់​ពី​លោក​ ប្រាក់ សុខុន​ ​ឡើង​កាន់​តំណែង​បាន​មួយ​ខែកន្លង​មក។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG