ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ នាវាប្រយុទ្ធ USS Harold E. Holt ត្រៀមចេញដំណើរដឹកសម្ភារៈនានាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសឹក​ម៉ាយ៉ាហ្កេស (SS Mayaguez) កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥។

អតីត​យុទ្ធជន​រំលឹក​ពី​សមរភូមិ​កោះតាង​ពេល​​សង្គ្រោះ​នាវា​ម៉ាយ៉ាហ្កេស​​កាល​៤៥ឆ្នាំ​មុន

រូបឯកសារ៖ នាវាប្រយុទ្ធ USS Harold E. Holt ត្រៀមចេញដំណើរដឹកសម្ភារៈនានាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសឹក​ម៉ាយ៉ាហ្កេស (SS Mayaguez) កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG