ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រិតទី២ មេរៀនទី១៖ ការកាត់ថវិកា


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ We meet Anna's co-workers at The Studio: Anna, Jonathan, Amelia, Kaveh, and Penelope. Rumors of budget cuts travel through the office. But who is going to get fired? យើង​បាន​ជួប​សហការី​របស់​អ្នក​នាង​អាណា (Anna) នៅ​ឯThe Studio ដែល​មាន អ្នកនាង​អាណា លោក Jonathan អ្នកនាង Amelia លោក Kaveh និង​អ្នកស្រី Penelope។ នៅក្នុង​ការិយាល័យ មាន​ពាក្យ​ចចាម​អារ៉ាម​ថា នឹង​មាន​ការកាត់ថវិកា។ តើ​អ្នកណា​នឹង​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​ការងារ?

XS
SM
MD
LG