ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី ឡុង គឹមហ៊ាង ភរិយាលោក រ៉ាត់ រត្នមុនី ដែលជាអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារ «ម្តាយខ្ញុំ លក់ខ្ញុំ» និងកូនប្រុស កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ជួលមួយក្នុងប្រទេសដែលអ្នកស្រីកំពុងភៀសខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ (កាន់ ​វិច្ឆិកា/VOA)

ស្ត្រី​សកម្មជន​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​ភៀសខ្លួន​ ក្រោយ​រង​ការ​គំរាម

ស្វាមី​ត្រូវ​ចាប់ ​និង​ឃុំ​ខ្លួន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ​គឺជា​បន្ទុក​មួយ​របស់​អ្នក​ស្រី គឹមហ៊ាង ដើម្បី​ពុះជ្រែក​ការងារ​ប្រឈម​ចំនួន​ពីរ​ដំណាល​គ្នា។ នោះ​គឺ​ភារកិច្ច​ត្រូវ​មើល​ថែរក្សា​កូន​តូច​អាយុ​ជាង​១មួយ​ឆ្នាំ​​ និង​ការ​ព្យាយាម​តស៊ូ​ដើម្បី​​ឲ្យ​មាន​ការ​ដោះ​លែង​ស្វាមី​អ្នក​ស្រី​មក​វិញ។

អ្នកស្រី ឡុង គឹមហ៊ាង ភរិយាលោក រ៉ាត់ រត្នមុនី ដែលជាអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារ «ម្តាយខ្ញុំ លក់ខ្ញុំ» និងកូនប្រុស កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ជួលមួយក្នុងប្រទេសដែលអ្នកស្រីកំពុងភៀសខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ (កាន់ ​វិច្ឆិកា/VOA) Photo: VOA

ស្វាមី​ត្រូវ​ចាប់ ​និង​ឃុំ​ខ្លួន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ​គឺជា​បន្ទុក​មួយ​របស់​អ្នក​ស្រី គឹមហ៊ាង ដើម្បី​ពុះជ្រែក​ការងារ​ប្រឈម​ចំនួន​ពីរ​ដំណាល​គ្នា។ នោះ​គឺ​ភារកិច្ច​ត្រូវ​មើល​ថែរក្សា​កូន​តូច​អាយុ​ជាង​១មួយ​ឆ្នាំ​​ និង​ការ​ព្យាយាម​តស៊ូ​ដើម្បី​​ឲ្យ​មាន​ការ​ដោះ​លែង​ស្វាមី​អ្នក​ស្រី​មក​វិញ។

XS
SM
MD
LG