ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ និស្សិតម្នាក់មើលរូបអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម មុនចូលរួមសវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១។

ថ្ងៃ​ប្រកាស​សាលដីកា​សំណុំ​រឿង ខៀវ សំផន ជា​ទីបញ្ចប់​នៃ​ដំណើរ​កាត់ក្តី​របស់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម

លទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលដីកាលើ​បណ្តឹងសាទុក្ខនេះ នឹងជាការបិទផ្លូវតវ៉ារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដ៏ជរារូបនេះ។ ហើយសាលដីកានេះ ក៏នឹងក្លាយជាទី​បញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់​​សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដែលបានដំណើរការជាង១៦ឆ្នាំ​ ហើយបានចំណាយ​ប្រាក់អស់ជាង៣៣០លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់នូវគំរូយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ។

រូបឯកសារ៖ និស្សិតម្នាក់មើលរូបអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម មុនចូលរួមសវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១។ Photo: Reuters

លទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលដីកាលើ​បណ្តឹងសាទុក្ខនេះ នឹងជាការបិទផ្លូវតវ៉ារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដ៏ជរារូបនេះ។ ហើយសាលដីកានេះ ក៏នឹងក្លាយជាទី​បញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់​​សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដែលបានដំណើរការជាង១៦ឆ្នាំ​ ហើយបានចំណាយ​ប្រាក់អស់ជាង៣៣០លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់នូវគំរូយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ។

XS
SM
MD
LG