ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សកម្មភាពជួបជុំប្រចាំឆ្នាំដ៏រីករាយរបស់​ក្មេងអង្គការនៃយុវជនកម្ពុជាក្លឹប​ នៅខេត្តបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី​ ២៦​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ ២០២១។ (រូបថតដោយក្មេងអង្គការកម្ពុជា)

«ក្មេង​អង្គការ»៖ ប្រែ​ក្លាយ​បទពិសោធន៍​ឈឺចាប់​នៅ​មណ្ឌល​កុមារ​កំព្រា​ទៅ​ជា​ការ​តស៊ូមតិ​ដើម្បី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ

សកម្មភាពជួបជុំប្រចាំឆ្នាំដ៏រីករាយរបស់​ក្មេងអង្គការនៃយុវជនកម្ពុជាក្លឹប​ នៅខេត្តបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី​ ២៦​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ ២០២១។ (រូបថតដោយក្មេងអង្គការកម្ពុជា) Photo: ក្មេងអង្គការកម្ពុជា (Courtesy photo)
XS
SM
MD
LG