ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ មនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាពលករចំណាកស្រុកឈរតម្រង់ជួរដើម្បីធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្ត Samut Sakhon ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

របាយការណ៍៖ កង្វះ​ខាត​ការងារ​និង​បំណុល​កើន​ឡើង​ក្នុង​ពេល​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ នាំ​ឲ្យ​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក​រស់​ទាំង​ត្រដរ

រូបឯកសារ៖ មនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាពលករចំណាកស្រុកឈរតម្រង់ជួរដើម្បីធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្ត Samut Sakhon ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG