ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​ការ​ផ្ទុះ​ភ្នំភ្លើង​នៅ​ជប៉ុន​កើន​ដល់​៣៦នាក់

ក្រុមប៉ូលីល​នៅ​ភាគ​កណ្តាល​ប្រទេស​ជប៉ុន​និយាយ​ថា ពួក​គេ​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​សាកសព​របស់​អ្នកដើរព្រៃ៥​ថែម​ទៀត​នៅ​ជិត​កំពូល​ភ្នំ​អុនថាកេ (Ontake) ដែល​ជា​ភ្នំ​ភ្លើង​ដែល​បាន​ផ្ទុះ​កាល​ពី​ថ្ងៃសៅរ៍។ ការ​រកឃើញ​ថ្មី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​នេះ នាំ​ឲ្យ​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​សរុប​ឡើង​ដល់​យ៉ាង​តិច​៣៦នាក់។ ក្រុម​អ្នក​ជួយ​សង្គ្រោះ​បាន​ផ្អាក​ការ​រុករក​រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ដោយសារ​កម្រិត​ជាតិ​ពុល​បាន​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​ពេក។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​យប់​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

Plumes of smoke and ash billow from Mount Ontake in central Japan, Sept. 28, 2014.
1

Plumes of smoke and ash billow from Mount Ontake in central Japan, Sept. 28, 2014.

This aerial picture shows rescue workers and Self Defense Force soldiers searching for missing climbers and survivors among ash-covered mountain cottages and a Shinto shrine (above) on the top of Mount Ontake at Nagano prefecture, Sept. 28, 2014.
2

This aerial picture shows rescue workers and Self Defense Force soldiers searching for missing climbers and survivors among ash-covered mountain cottages and a Shinto shrine (above) on the top of Mount Ontake at Nagano prefecture, Sept. 28, 2014.

Japan Self-Defense Force (JSDF) soldiers and firefighters conduct rescue operations at mountain lodges, covered with volcanic ash as volcanic smoke rises near the peak of Mount Ontake, which straddles Nagano and Gifu prefectures, Sept. 28, 2014.
3

Japan Self-Defense Force (JSDF) soldiers and firefighters conduct rescue operations at mountain lodges, covered with volcanic ash as volcanic smoke rises near the peak of Mount Ontake, which straddles Nagano and Gifu prefectures, Sept. 28, 2014.

A hiker is lifted by a rescue helicopter of Japan Self-Defense Force (JSDF) during a rescue operation at Mount Ontake, which straddles Nagano and Gifu prefectures, central Japan, Sept. 28, 2014.
4

A hiker is lifted by a rescue helicopter of Japan Self-Defense Force (JSDF) during a rescue operation at Mount Ontake, which straddles Nagano and Gifu prefectures, central Japan, Sept. 28, 2014.

Plumes of smoke billow near a cabin on Mount Ontake in central Japan, one day after it erupted, spewing large white plumes of gas and ash high into the sky and blanketing the surrounding area in ash, Sept. 28, 2014.
5

Plumes of smoke billow near a cabin on Mount Ontake in central Japan, one day after it erupted, spewing large white plumes of gas and ash high into the sky and blanketing the surrounding area in ash, Sept. 28, 2014.

A military helicopter, aiding in rescue operations, flies above Mount Ontake as it continues to erupt in Nagano prefecture, Sept. 28, 2014.
6

A military helicopter, aiding in rescue operations, flies above Mount Ontake as it continues to erupt in Nagano prefecture, Sept. 28, 2014.

A firefighter allows a fire engine onto a restricted road leading to Mount Ontake as firefighters head to the mountain to aid in the rescue efforts of those stranded and injured, in Otaki Village, Nagano prefecture, Japan, Sept. 28, 2014.
7

A firefighter allows a fire engine onto a restricted road leading to Mount Ontake as firefighters head to the mountain to aid in the rescue efforts of those stranded and injured, in Otaki Village, Nagano prefecture, Japan, Sept. 28, 2014.

A military vehicle prepares to head to rescue climbers on Mount Ontake, background, in Otaki Village, Nagano prefecture, central Japan, Sept. 28, 2014.
8

A military vehicle prepares to head to rescue climbers on Mount Ontake, background, in Otaki Village, Nagano prefecture, central Japan, Sept. 28, 2014.

XS
SM
MD
LG