ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្ពុជា​នឹង​បញ្ចូន​មន្ត្រី​សវនកម្ម​ទៅ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា


ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​បញ្ចូន​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ដើម្បី​បណ្តុះ​បណ្តាល​សមត្ថ​ភាព ​និង​ជំនាញ​សវន​កម្ម​ឱ្យ​មាន​លក្ខណៈ​កាន់តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង​ថែមទៀត​ ​ពីព្រោះ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​សមត្ថភាព​ជំនាញ​សវន​កម្ម​របស់​ខ្លួន​ដើរ​ឱ្យ​ទាន់​ការ​វិវឌ្ឍ​របស់​ពិភព​លោក។​ ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​បាន​និយាយ​ថា​ ​មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​សវន​កម្ម​ជាតិ​ត្រូវ​ពង្រឹង​សុចរឹត​ភាព​ ​សមត្ថ​ភាព​ ​សេចក្តី​ជឿ​ទុកចិត្ត ​និង​ឯករាជ្យ​ភាព​ដើម្បី​អនុវត្ត​កិច្ច​ការ​របស់​ខ្លួន​ជា​ស្ថាប័ន​សវន​កម្ម​ឯករាជ្យ​ ​សំដៅ​រួម​វិភាគ​ទាន​ដល់​កិច្ច​ខំ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​មាន​អភិបាល​កិច្ច​ល្អ។

លោក​អ៊ុត ឈន​ ​ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​សវន​កម្ម​ជាតិ ​បាន​ថ្លែង​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​ថា​ ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​នឹង​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​សមត្ថ​ភាព​ និង​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​ជំនាញ​សវន​កម្ម​ដល់​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​កម្ពុជាយ៉ាងតិច​ប្រាំបី​នាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ញូដេលី។

លោក​អ៊ុត ឈន ​និង​លោក​ Rajesh ​Kr. Sachdeva​ ​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត​ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ជួយ​កសាង​សមត្ថ​ភាព​ជំនាញ​ផ្នែក​សវន​កម្ម​ដល់​មន្ត្រី​កម្ពុជា។

ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​សវន​កម្ម​បាន​និយាយ​ថា​ ​មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​សវន​កម្ម​ជាតិ​ត្រូវ​ពង្រឹង​សុចរឹត​ភាព​សមត្ថភាព​សេចក្តី​ជឿ​ទុកចិត្ត​ និង​ឯករាជ្យភាព​ ដើម្បី​អនុវត្ត​កិច្ចការ​របស់​ខ្លួន​ជា​ស្ថាប័ន​សវន​កម្ម​ឯករាជ្យ​ ​សំដៅ​រួម​វិភាគទាន​ដល់​កិច្ច​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ឱ្យ​មាន​អភិបាល​កិច្ច​ល្អ។

លោក​អ៊ុត ឈន​ បាន​ថ្លែង​ប្រាប់​ VOA ​ថា​ ​រដ្ឋា​ភិបាល​ឥណ្ឌា​នឹង​ទទួល​យក​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​កម្ពុជា​យ៉ាង​តិច​ប្រាំបី​នាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ ទៅ​សិក្សា​ជំនាញ​សវន​កម្ម​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ញូដេលី​ ​ព្រម​ទាំង​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ជារៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ការងារ​សវន​កម្ម​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ។

«ក្នុង​គោល​ការណ៍​ ​ភាគី​កម្ពុជា​ និង​ឥណ្ឌា​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក​ ​ហើយ​សំខាន់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មាន​វិទ្យាស្ថាន​បង្រៀន​ជំនាញ​សវន​កម្ម។ ​អញ្ចឹង​យើង​សង្ឃឹម​ថា​ ​យើង​នឹង​អាច​សហការ​ជា​មួយ​ភាគី​ឥណ្ឌាដើម្បី​បញ្ចូន​មន្ត្រី​របស់​យើង​ទៅរៀន​ជំនាញ​សវន​កម្ម​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​បាទ»។

លោក​អ៊ុត ឈន ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​ការ​ឱ្យ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​បង្រៀន​មន្ត្រី​កម្ពុជា​ពី​មុខជំនាញ​សវន​កម្ម​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ ​សវន​កម្ម​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិ​ ​និង​សវន​កម្ម​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ​ពីព្រោះប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​សមត្ថ​ភាព​ជំនាញ​សវន​កម្ម​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​ដើរ​ទាន់​ការ​វិវឌ្ឍ​របស់​ពិភព​លោក។

«ខ្ញុំ​យល់ថា​ ​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សារណៈ​យោគយល់​គ្នា​នេះ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​លើ​ការងារ​របស់​យើង​ ​ដែល​ប្រើ​បញ្ញា​ញាណ​ និង​សមត្ថ​ភាព។​ អញ្ចឹង​សារៈ​សំខាន់គឺ​ការ​បង្កើន​បញ្ញា​ញាណ​ និង​សមត្ថ​ភាព​ដែល​ជា​រឿង​គោល​ ​ហើយ​ពីព្រោះ​ការងារ​សវន​កម្ម​សាធារណៈ​ជា​រឿង​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា។ ​បើ​យើង​ឥត​ខំ​បង្កើន​សមត្ថ​ភាព​ទេ​ ​យើង​ដើរ​អត់​ទាន់​គេ​ទេ»។

កង្វះ​តម្លាភាព​ និង​ភាព​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​សាធារណៈ​ជា​ឧបសគ្គ​ដ៏​សំខាន់​ដល់ការ​អភិវឌ្ឍ​បន្ថែម​ទៀត​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

លោក​ហួត សូនី ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​គណនេយ្យនិង​ពន្ធ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន ​Accounting Solution Cambodia Co., Ltd. ​បាន​ថ្លែង​ថា​ ​សមត្ថ​ភាព​ជំនាញ​សវន​កម្ម ​និង​ធនធាន​មនុស្ស​របស់​មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​សវន​កម្ម​ជាតិ​មួយ​ចំនួន​នៅ​មាន​កម្រិត​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​បន្ថែម​ទៀត។ ​ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​ខ្លះ​មាន​ជំនាញ​ពិត​ប្រាដក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​សវន​កម្ម។

«បើ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ជួយ​ពង្រឹង​សមត្ថ​ភាព​ជំនាញ​សវន​កម្ម​ដល់​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​កម្ពុជា​ឱ្យ​មាន​ស្តង់ដារ​ កាន់​តែ​ខ្ពស់​ជាង​បច្ចុប្បន្ន​ ​វា​កាន់តែ​ល្អ»។

លោក​លាភ​ ចំណាន ​សវនករ​ឯករាជ្យ ​បាន​ថ្លែង​ថា​ ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ពិត​ជា​អាច​ផ្តល់​ចំណេះ​ដឹង​និងជំនាញ​សវនកម្មដល់​សវន​ករ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ឱ្យ​ដើរ​ស្រប​តាម​ស្តង់ដារ​សវន​កម្ម​អន្តរ​ជាតិ។

«វា​ជា​កត្តា​វិជ្ជមាន​មួយ​ដែល​យើង​អាច​បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​របស់​យើង​ ​បើ​ទោះបី​ជា​យើង​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ក៏​ដោយ​ ​ក៏យើង​ត្រូវ​ការ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ ​ហើយ​យើង​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​ដែល​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មាន។ ខ្ញុំ​យល់​ថា​ ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​មាន​ប្រព័ន្ធ​សវន​កម្ម​ដែល​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ផ្តល់​បទ​ពិសោធន៍​ អាច​មាន​លក្ខណៈ​ស៊ីជម្រៅ​ជាង​អ្វី​ដែល​យើង​កំពុង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចុប្បន្ន»។

លោក​លាភ ចំណាន​ បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ​បើ​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ ​និង​សមត្ថ​ភាព​ជំនាញ​សវន​កម្ម​ច្បាស់​លាស់​ ​មន្ត្រី​សវន​កម្ម​អាច​ស្វែង​រក​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការកិបកេង​ ​ដោយ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុករលួយ​ និង​អាច​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជា​សវន​ករ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព ​និង​តម្លា​ភាព​ខ្ពស់៕

XS
SM
MD
LG