ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ លោកស្រី​ Fatou Bensouda​ រដ្ឋអាជ្ញា​នៃ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ (ICC) អង្គុយពិភាក្សាជាមួយសហការីនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការប្រចាំតុលាការ ICC នៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។

រដ្ឋអាជ្ញា​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​សន្យា​ពិនិត្យ​សំណុំរឿង​កម្ពុជា​ មុន​ដំណាច់​ខែ​មិថុនា

រូបឯកសារ៖ លោកស្រី​ Fatou Bensouda​ រដ្ឋអាជ្ញា​នៃ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ (ICC) អង្គុយពិភាក្សាជាមួយសហការីនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការប្រចាំតុលាការ ICC នៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG