ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកលក់លើកបង្ហាញចាបមួយគូនៅម្តុំមាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ (រូបផ្តល់ឱ្យដោយលោក Yann Bigant)

​នៅ​កម្ពុជា ប្រពៃណី​បន់ស្រន់​ «លែង​សត្វ» អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រភេទ​សត្វ​​ចាប​មួយ​ចំនួន

តើការ​ចាប់​ហើយលែង​សត្វ​ចាប​ជា​ទង្វើ​សន្តោស​ប្រណី​ដល់​សត្វទាំងនោះ​ ឬក៏​ជាការ​ធ្វើបាប​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចាប់​សត្វទាំង​នោះ​កាន់តែច្រើន​ដើម្បី​លក់?

អ្នកលក់លើកបង្ហាញចាបមួយគូនៅម្តុំមាត់ទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ (រូបផ្តល់ឱ្យដោយលោក Yann Bigant) Photo: Yann Bigant (Courtesy Photo)

តើការ​ចាប់​ហើយលែង​សត្វ​ចាប​ជា​ទង្វើ​សន្តោស​ប្រណី​ដល់​សត្វទាំងនោះ​ ឬក៏​ជាការ​ធ្វើបាប​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចាប់​សត្វទាំង​នោះ​កាន់តែច្រើន​ដើម្បី​លក់?

XS
SM
MD
LG