ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា "The Truth of Li Peng June 4th Diary" ត្រូវ​បាន​ដាក់​លក់​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាគារ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហុងកុង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

ការ​បោះពុម្ព និង​លក់​សៀវភៅ​នៅ​ហុងកុង​ស្ថិត​ក្រោម​គំនាប​នៃ​ច្បាប់​សន្តិសុខ​ជាតិ​ថ្មី

រូបឯកសារ៖ សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា "The Truth of Li Peng June 4th Diary" ត្រូវ​បាន​ដាក់​លក់​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាគារ​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហុងកុង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG