ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ហុងកុង​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤

បុគ្គលិក​ស៊ីវិល​នៃ​ទីក្រុង​ហុងកុង​បាន​វិលត្រឡប់​ទៅ​ធ្វើ​ការងារនៅ​ទី​ស្នាក់ការ​នានា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​នេះ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជាប់​គាំង​តំបន់​នោះអស់​រយៈ​ពេល​ជាង​១សប្តាហ៍​បាន​ស្ងប់​ស្ងាត់។
ផ្សេង​ទៀត

Government employees arrive to work as they walk along an area occupied by protesters outside of the government headquarters building in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
1

Government employees arrive to work as they walk along an area occupied by protesters outside of the government headquarters building in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

Protesters of the Occupy Central movement rest under a tent on a main road at the Mong Kok shopping district in Hong Kong, October 6, 2014.
2

Protesters of the Occupy Central movement rest under a tent on a main road at the Mong Kok shopping district in Hong Kong, October 6, 2014.

An Occupy Central movement protester stands guard on a main road at the Mong Kok shopping district in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
3

An Occupy Central movement protester stands guard on a main road at the Mong Kok shopping district in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

Pro-democracy student protesters sit on a roadside in the occupied areas surrounding the government complex in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
4

Pro-democracy student protesters sit on a roadside in the occupied areas surrounding the government complex in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

Pro-democracy student leader Alex Chow walks by Hong Kong's Chief Executive Leung Chun-ying's office where a few student protesters are sitting and staging their protest in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
5

Pro-democracy student leader Alex Chow walks by Hong Kong's Chief Executive Leung Chun-ying's office where a few student protesters are sitting and staging their protest in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

A man rides his bicycle to work along an area blocked by protesters at the main street to the financial Central district outside of the government headquarters building in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
6

A man rides his bicycle to work along an area blocked by protesters at the main street to the financial Central district outside of the government headquarters building in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

People walk to work on a main road in the occupied areas surrounding the government complex in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
7

People walk to work on a main road in the occupied areas surrounding the government complex in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

Pro-democracy student protesters show their placards at the Chinese University of Hong Kong campus in Hong Kong, urging students to stop studying, Oct. 6, 2014.
8

Pro-democracy student protesters show their placards at the Chinese University of Hong Kong campus in Hong Kong, urging students to stop studying, Oct. 6, 2014.

A man walks to work as the pro-democracy student protesters sleep on a roadside in the occupied areas surrounding the government complex in Hong Kong, Oct. 6, 2014.
9

A man walks to work as the pro-democracy student protesters sleep on a roadside in the occupied areas surrounding the government complex in Hong Kong, Oct. 6, 2014.

XS
SM
MD
LG