ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បាតុកម្ម​គាំទ្រ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ហុងកុង

ប៉ូលីស​ប្រឆាំង​កុប្បកម្ម​បន្ត​ប្រឈម​មុខ​ជាមួយ​ពួក​បាតុករ​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ហុងកុង​បន្ទាប់ពី​ការ​អង្គុយ​នៅ​ពេល​យប់​រីកកាន់​តែ​ធំឡើង​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។
ផ្សេង​ទៀត

Riot police launch tear gas into the crowd as thousands of protesters surround the government headquarters in Hong Kong.
1

Riot police launch tear gas into the crowd as thousands of protesters surround the government headquarters in Hong Kong.

Riot policemen with tear gas launchers stand guard as protesters block the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong, Sept. 28, 2014.
2

Riot policemen with tear gas launchers stand guard as protesters block the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong, Sept. 28, 2014.

Riot police use tear gas against protesters after thousands of people blocked a main road at the financial central district in Hong Kong.
3

Riot police use tear gas against protesters after thousands of people blocked a main road at the financial central district in Hong Kong.

Protesters walk through tear gas used by riot police after thousands of people blocked a main road at the financial central district in Hong Kong.
4

Protesters walk through tear gas used by riot police after thousands of people blocked a main road at the financial central district in Hong Kong.

Protesters disperse as riot police fire teargas after thousands of protesters blocked the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong.
5

Protesters disperse as riot police fire teargas after thousands of protesters blocked the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong.

A student protester is overcome by pepper spray from riot police as thousands of protesters surround the government headquarters in Hong Kong.
6

A student protester is overcome by pepper spray from riot police as thousands of protesters surround the government headquarters in Hong Kong.

Riot police use pepper spray against protesters after thousands of people block a main road to the financial central district outside the government headquarters in Hong Kong.
7

Riot police use pepper spray against protesters after thousands of people block a main road to the financial central district outside the government headquarters in Hong Kong.

Protesters walk through tear gas used by riot police after thousands of people blocked a main road at the financial central district in Hong Kong.
8

Protesters walk through tear gas used by riot police after thousands of people blocked a main road at the financial central district in Hong Kong.

Riot police use pepper spray against protesters outside the government headquarters in Hong Kong.
9

Riot police use pepper spray against protesters outside the government headquarters in Hong Kong.

Pro-democracy protesters gesture during a rally at the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong.
10

Pro-democracy protesters gesture during a rally at the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong.

A woman (bottom R) on the ground holds on to a fence during a clash with riot policemen outside the government headquarters in Hong Kong.
11

A woman (bottom R) on the ground holds on to a fence during a clash with riot policemen outside the government headquarters in Hong Kong.

Riot police use pepper spray against protesters outside the government headquarters in Hong Kong.
12

Riot police use pepper spray against protesters outside the government headquarters in Hong Kong.

Thousands of people block a main road in Hong Kong.
13

Thousands of people block a main road in Hong Kong.

XS
SM
MD
LG