ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​៖ ​«​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​បាក់ស្រុត»

ដី​បាក់​ស្រុត​នៅក្បែរ​សំណង់មួយ​ជិត​ពហុកីឡា​ដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក​ក្នុង​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​០៨​ ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ខ្លាំង​។

ផ្សេង​ទៀត

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោម​រោម​មើលរថយន្តបី​គ្រឿង​ដែល​​ផុង​ចូល​​​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​​ភ្លៀង​ធ្លាក់​នៅ​ក្បែរ​ពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។​ រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវជាប់​កា​រដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ (​រូបថត​ពី ​SBN)
1

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោម​រោម​មើលរថយន្តបី​គ្រឿង​ដែល​​ផុង​ចូល​​​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​​ភ្លៀង​ធ្លាក់​នៅ​ក្បែរ​ពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។​ រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវជាប់​កា​រដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ (​រូបថត​ពី ​SBN)

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោមរោម​មើល​រថយន្ត​ផុង​ចូល​ក្នុង​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​​ភ្លៀង​ធ្លាក់​នៅ​ក្បែរ​ពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិកខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លួវ​ជាប់​ការដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ (​រូបថត​ពី ​SBN)
2

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោមរោម​មើល​រថយន្ត​ផុង​ចូល​ក្នុង​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​​ភ្លៀង​ធ្លាក់​នៅ​ក្បែរ​ពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិកខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លួវ​ជាប់​ការដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ (​រូបថត​ពី ​SBN)

កម្មករ​សំណង់​ឈរ​មើលរថ​យន្ត​អេស្កា​វាទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី ​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​បី​គ្រឿង​ផុង​ស្រុត​ ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​​នៅ​ការដ្ឋាន​​សំណង់​​នៅ​ជាប់​របង​ពហុកីឡា​ដ្ឋានជិត​​អូឡាំពិក​ ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​០៧​ខែ ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។​ រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាប់​ការរដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA )
3

កម្មករ​សំណង់​ឈរ​មើលរថ​យន្ត​អេស្កា​វាទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី ​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​បី​គ្រឿង​ផុង​ស្រុត​ ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​​នៅ​ការដ្ឋាន​​សំណង់​​នៅ​ជាប់​របង​ពហុកីឡា​ដ្ឋានជិត​​អូឡាំពិក​ ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​០៧​ខែ ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។​ រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាប់​ការរដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA )

អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​​ឈរ​មើលរថ​យន្ត​អេស្កា​វាទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី ​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​បី​គ្រឿង​ផុង​ស្រុត ​ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​​នៅ​ការដ្ឋាន​​​សំណង់​​នៅ​ជាប់​របង​ពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក ​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវ​​ជាប់​ការ​រដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​កា​រដ្ឋាន​សាងសង់​​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។​(ឡេង ឡែន/VOA )
4

អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​​ឈរ​មើលរថ​យន្ត​អេស្កា​វាទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី ​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​បី​គ្រឿង​ផុង​ស្រុត ​ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​​នៅ​ការដ្ឋាន​​​សំណង់​​នៅ​ជាប់​របង​ពហុកីឡា​ដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក ​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវ​​ជាប់​ការ​រដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​កា​រដ្ឋាន​សាងសង់​​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។​(ឡេង ឡែន/VOA )

រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ផុង​ ស្រុត​ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​នៅ​ក្បែរ​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​មួយ​នៅ​​ជិត​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​​អូឡាំពិក​នៃ​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី​០៧ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូ​វ​​ជាប់​ការ​ដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA )
5

រថ​យន្ត​អេស្កា​វេទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ផុង​ ស្រុត​ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​នៅ​ក្បែរ​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​មួយ​នៅ​​ជិត​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​​អូឡាំពិក​នៃ​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា​ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី​០៧ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូ​វ​​ជាប់​ការ​ដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការ​ដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA )

កម្មករ​សំណង់​ឈរ​មើលរថ​យន្ត​អេស្កា​វាទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​បី​​គ្រឿង​ផុង​ស្រុត​ ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​​នៅ​ការដ្ឋាន​​សំណង់​​នៅ​​ជាប់​របង​ពហុកីឡា​ដ្ឋានជាតិ​​អូឡាំពិក ​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​០៧​ខែ ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាប់​​ការ​ដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
6

កម្មករ​សំណង់​ឈរ​មើលរថ​យន្ត​អេស្កា​វាទ័រ​ជីក​កកាយ​ដី​បន្ទាប់​ពី​រថយន្ត​បី​​គ្រឿង​ផុង​ស្រុត​ ខណៈពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោគជាំ​​នៅ​ការដ្ឋាន​​សំណង់​​នៅ​​ជាប់​របង​ពហុកីឡា​ដ្ឋានជាតិ​​អូឡាំពិក ​ខណ្ឌ​ប្រាំពីរ​មករា ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​០៧​ខែ ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ​រថយន្ត​ចំនួន​បី​គ្រឿង​ដែល​គេ​ចត​ចោល​នៅបណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាប់​​ការ​ដ្ឋាន​នេះ ត្រូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ទួច​ទៅ​​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG