ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ករណី​សង្ស័យ​លើ​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ភូមិពាម ខេត្ត​កណ្តាល

បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​របស់​រដ្ឋ​ និង​ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ ដែល​ធ្វើការ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ បាន​ចុះ​ទៅ​ពិនិត្យ​តេស្ត​ឈាម​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ជូន​ប្រជាជន​ជិត​៣០០​នាក់ ក្នុង​ភូមិ​ពាម ឃុំ​សំ​បួរ​មាស ក្នុង​ភូមិ​សាស្ត្រស្រុក​មុខ​កំពូល ខេត្ត​កណ្ដាល បន្ទាប់​ពី​មាន​សេចក្ដី​រាយ​ការណ៍​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ អំពី​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទៅ​លើ​ប្រជាជន​១៤​នាក់​ នៅ​ភូមិ​ពាម​នេះ និង​ភូមិ​ជិត​ខាង​នោះ។ សម្រាប់​ថ្ងៃច័ន្ទ​ទី២២ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៦​នេះ ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជន​ជាង​២៧០​នាក់​ដែល​មក​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​ មាន​តែ​ប្រជាជន​បួន​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​រក​ឃើញ​ថា​មាន​មេរោគ​អេដស៍៕
ផ្សេង​ទៀត

បុគ្គលិក​សុខា​ភិបាល​របស់​រដ្ឋ ជួស​ឈាម​ពិនិត្យ​មើល​មេរោគ​អេដស៍​ឲ្យ​ស្ត្រី​ចំណាស់​ម្នាក់​ ដែល​មក​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម នៅ​ភូមិ​ពាម ឃុំ​សំបួរ​មាស ស្រុក​មុខ​កំពូល ខេត្ត​កណ្ដាល ដែល​មាន​ការ​សង្ស័យ​ថា​មាន​ការ​ផ្ទុះនៃការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
1

បុគ្គលិក​សុខា​ភិបាល​របស់​រដ្ឋ ជួស​ឈាម​ពិនិត្យ​មើល​មេរោគ​អេដស៍​ឲ្យ​ស្ត្រី​ចំណាស់​ម្នាក់​ ដែល​មក​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម នៅ​ភូមិ​ពាម ឃុំ​សំបួរ​មាស ស្រុក​មុខ​កំពូល ខេត្ត​កណ្ដាល ដែល​មាន​ការ​សង្ស័យ​ថា​មាន​ការ​ផ្ទុះនៃការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

ឧបករណ៍​ដែល​មន្ត្រី​សុខា​ភិបាល​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍​ឲ្យ​ប្រជាជន​ភូមិពាម ខេត្ត​កណ្ដាល កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
2

ឧបករណ៍​ដែល​មន្ត្រី​សុខា​ភិបាល​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍​ឲ្យ​ប្រជាជន​ភូមិពាម ខេត្ត​កណ្ដាល កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

ស្ត្រី​ចំណាស់​វ័យ​៦៦ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ដែល​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ នៅ​ភូមិ​ពាម ឃុំ​សំបួរ​មាស ស្រុក​មុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល និយាយ​សន្ទនា​ជាមួយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន អំពី​ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​របស់​គាត់ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
3

ស្ត្រី​ចំណាស់​វ័យ​៦៦ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ដែល​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍ នៅ​ភូមិ​ពាម ឃុំ​សំបួរ​មាស ស្រុក​មុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល និយាយ​សន្ទនា​ជាមួយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន អំពី​ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​របស់​គាត់ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

មនុស្ស​ម្នា​នៅ​ភូមិ​ពាម​ចូល​មក​ទទួល​សេវា​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ជា​ពិសេស​ដោយ​បុគ្គ​លិក​សុខា​ភិបាល និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ក្រោយ​ពី​ផ្ទុះ​ការ​សង្ស័យ​ថា​ ភូមិ​នៃ​ខេត្ត​កណ្ដាល​មួយ​នេះ​អាច​នឹង​មាន​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ កាល​ពីថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
4

មនុស្ស​ម្នា​នៅ​ភូមិ​ពាម​ចូល​មក​ទទួល​សេវា​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ជា​ពិសេស​ដោយ​បុគ្គ​លិក​សុខា​ភិបាល និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ក្រោយ​ពី​ផ្ទុះ​ការ​សង្ស័យ​ថា​ ភូមិ​នៃ​ខេត្ត​កណ្ដាល​មួយ​នេះ​អាច​នឹង​មាន​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ កាល​ពីថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

សៀវភៅ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម និង​តាម​ដាន​ស្ថាន​ភាព​សុខភាព​សម្រាប់​ប្រជាជន​ភូមិ​ពាម​ដែល​មក​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
5

សៀវភៅ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម និង​តាម​ដាន​ស្ថាន​ភាព​សុខភាព​សម្រាប់​ប្រជាជន​ភូមិ​ពាម​ដែល​មក​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

បុរស​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​លក់​ម្ហូប​របស់​គាត់​កាត់​មុខ​វត្ត​បំពេញ​កុសល (ហៅ​វត្តពាម) នៅ​ភូមិ​ពាម ក្នុង​ខេត្តកណ្ដាល​ ដែល​មាន​ការ​សង្ស័យ​ថា ​មាន​ឆ្លង​រាល​ដាល​មេរោគ​អេដស៍​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
6

បុរស​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​លក់​ម្ហូប​របស់​គាត់​កាត់​មុខ​វត្ត​បំពេញ​កុសល (ហៅ​វត្តពាម) នៅ​ភូមិ​ពាម ក្នុង​ខេត្តកណ្ដាល​ ដែល​មាន​ការ​សង្ស័យ​ថា ​មាន​ឆ្លង​រាល​ដាល​មេរោគ​អេដស៍​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ភូមិ​ពាម មើល​ពី​ខាង​លើ​នៅ​ប្រប​មាត់​ទន្លេសាប​ភាគ​ខាង​ជើង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)
7

ទិដ្ឋភាព​ភូមិ​ពាម មើល​ពី​ខាង​លើ​នៅ​ប្រប​មាត់​ទន្លេសាប​ភាគ​ខាង​ជើង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត៖ អូន ឆេងប៉រ/VOA)

XS
SM
MD
LG