ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ស្ត្រីម្នាក់កំពុងបីចៅ ខណៈដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូស និងដង្កូវទឹក នៅ​គេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (REUTERS/Samrang Pring)

អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​តាម​ភូមិ​​រាប់​រយ​នាក់​​ត្រូវ​បង្ខំចិត្ត​ឈប់​ផ្តល់​សេវា​ ក្រោយ​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​​វិធាន​ការ​ផ្លូវ​ច្បាប់

ខណៈ​ពេល​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​វិធាន​ការ​ផ្លូវ​ច្បាប់​បង្ក្រាប​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​​មិន​ផ្លូវការ​តាម​ភូមិ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ស្លាប់​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​នោះ​ អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខ​ភាព​តាម​ភូមិ​មួយ​ចំនួន​ ដែល​បានបានផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៨០ បង្ហាញ​ការ​អាក់​អន់​ចិត្តចំពោះ​វិធានការនេះ។

រូបឯកសារ៖ ស្ត្រីម្នាក់កំពុងបីចៅ ខណៈដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូស និងដង្កូវទឹក នៅ​គេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (REUTERS/Samrang Pring) Photo: Reuters

ខណៈ​ពេល​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​វិធាន​ការ​ផ្លូវ​ច្បាប់​បង្ក្រាប​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​​មិន​ផ្លូវការ​តាម​ភូមិ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ស្លាប់​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​នោះ​ អ្នក​ផ្តល់​សេវា​សុខ​ភាព​តាម​ភូមិ​មួយ​ចំនួន​ ដែល​បានបានផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ១៩៨០ បង្ហាញ​ការ​អាក់​អន់​ចិត្តចំពោះ​វិធានការនេះ។

XS
SM
MD
LG