ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សិស្សានុសិស្ស​ពាក់ម៉ាស់​ដើម្បី​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ មុន​ពេល​ពួកគេ​ចូល​រៀន​វេន​ព្រឹក​នៅ​វិទ្យាល័យ​មួយ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០។ (AP Photo/Heng Sinith)

សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១២​បង្ហាញ​ក្តី​កង្វល់​ចំពោះ​ការ​ប្រឡង​បាក់ឌុប​នា​ពេល​ខាង​មុខ

រូបឯកសារ៖ សិស្សានុសិស្ស​ពាក់ម៉ាស់​ដើម្បី​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ មុន​ពេល​ពួកគេ​ចូល​រៀន​វេន​ព្រឹក​នៅ​វិទ្យាល័យ​មួយ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០។ (AP Photo/Heng Sinith) Photo: AP
XS
SM
MD
LG