ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ មនុស្ស​ម្នានាំ​គ្នា​ដើរ​កាត់​ភោជនីយដ្ឋាន​នានា​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​រាតត្បាត​ជា​សាកល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ក្នុង​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ការ​​ឆ្លើយ​តប​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ចំពោះ​​ការរាតត្បាត​​ជំងឺកូវីដ​ប៉ះពាល់​ដល់​បញ្ហា​​សេរីភាព​ពលរដ្ឋ​ជា​មូល​ដ្ឋាន

រូបឯកសារ៖ មនុស្ស​ម្នានាំ​គ្នា​ដើរ​កាត់​ភោជនីយដ្ឋាន​នានា​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​រាតត្បាត​ជា​សាកល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ក្នុង​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG