ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ យុវជន​មើល Facebook នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ពួកគេ​នៅពេល​ពួកគេ​ក្នុង​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន​កាលពី​ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

រាប់ចាប់​ពី​មីយ៉ាន់ម៉ា ដល់​តំបន់ Kashmir ចលាចល​កើតឡើង​ស្របពេល​មាន​ការកាត់​ផ្តាច់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត

រូបឯកសារ៖ យុវជន​មើល Facebook នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ពួកគេ​នៅពេល​ពួកគេ​ក្នុង​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន​កាលពី​ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG