ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ឯកសារ៖ លោក​សេនាប្រមុខ លន់ ណុល ឆ្នាំ​១៩៧៥។ ក្នុង​រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​​មីនា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ​នេះ លោក​ប្រធានាធិបតី​ លន់ ណុល បាន​សម្រេច​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ដើម្បី​បង្កើន​ឱកាស​នៃ​ការ​ទទួល​បា​ន​ជំនួយ​ពី​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សម្រាប់​កម្ពុជា។

អតីត​អ្នកសាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ​រក្សា​ស្មារតី​ជាតិ​និយម​និង​ស្រឡាញ់​សេរីភាព​នៅ​ខួប​ទី៥០​

រូប​ឯកសារ៖ លោក​សេនាប្រមុខ លន់ ណុល ឆ្នាំ​១៩៧៥។ ក្នុង​រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​​មីនា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ​នេះ លោក​ប្រធានាធិបតី​ លន់ ណុល បាន​សម្រេច​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ដើម្បី​បង្កើន​ឱកាស​នៃ​ការ​ទទួល​បា​ន​ជំនួយ​ពី​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សម្រាប់​កម្ពុជា។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG