ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ការ​ភ័យ​ខ្លាច​ពី​ការ​មាក់​ងាយ​រារាំង​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ពី​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍

បើ​ទោះ​បី​ជា​សន្ទស្សន៍​​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​ផ្លូវ​ការ​នៅ​តែ​ព្រួយ​បារម្ភ​នៅ​ឡើយ​ថា​ ការ​​គេច​វេស​ពី​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​ដើម្បី​ស្វែង​រក​មេរោគ​អេដស៍ អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​​ផែនការ​លុបបំបាត់​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ។

រូបឯកសារ៖ បុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ជួយស្ត្រីម្នាក់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៩។ Photo: Reuters

បើ​ទោះ​បី​ជា​សន្ទស្សន៍​​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​ផ្លូវ​ការ​នៅ​តែ​ព្រួយ​បារម្ភ​នៅ​ឡើយ​ថា​ ការ​​គេច​វេស​ពី​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​ដើម្បី​ស្វែង​រក​មេរោគ​អេដស៍ អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​​ផែនការ​លុបបំបាត់​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ។

XS
SM
MD
LG