ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
គោស៊ីស្មៅ នៅក្នុងវាលស្រែមួយក្នុងឃុំពន្លៃ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលត្រូវបានកសិករបោះបង់ចោល ដោយសារកង្វះទឹក។ ថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​អំពី​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​ខ្លាំង និង​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត នៅ​ក្នុង​រដូវ​ប្រាំង​ឆ្នាំ​នេះ។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ភាព​រាំង​ស្ងួត​រួតរឹត​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥ កម្ពុជា​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ភាព​រាំង​ស្ងួត​ខ្លាំង​បំផុត​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥០​ឆ្នាំ ដែល​ប៉ះពាល់​ទូទាំង​ប្រទេស ហើយ​ប្រជាជន​ប្រមាណ​២,៥​លាន​នាក់ បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ។

គោស៊ីស្មៅ នៅក្នុងវាលស្រែមួយក្នុងឃុំពន្លៃ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលត្រូវបានកសិករបោះបង់ចោល ដោយសារកង្វះទឹក។ ថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​អំពី​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​ខ្លាំង និង​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត នៅ​ក្នុង​រដូវ​ប្រាំង​ឆ្នាំ​នេះ។ (ស៊ុន ណារិន/VOA) Photo: VOA

កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥ កម្ពុជា​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ភាព​រាំង​ស្ងួត​ខ្លាំង​បំផុត​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥០​ឆ្នាំ ដែល​ប៉ះពាល់​ទូទាំង​ប្រទេស ហើយ​ប្រជាជន​ប្រមាណ​២,៥​លាន​នាក់ បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ។

XS
SM
MD
LG