ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ខ្លឹមសារ​ចម្បង​​អំពី​គណបក្ស​នយោបាយធំៗ​​ទាំង​ពីរ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

តទៅ​នេះ​ជា​​ខ្លឹមសារ​ចម្បង​អំពី​គណបក្ស​នយោបាយ​សំខាន់​ពីរ​គឺ​គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ និង​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក៕


XS
SM
MD
LG