ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បាតុករ​ដុត​រោង​ចក្រ​ចិន​នៅ​វៀតណាម

ហ្វូងកុប្បករ​ប្រឆាំង​ចិន បាន​ដុត​រោចក្រ​បរទេស​រហូត​ដល់​ចំនួន​១៥​កន្លែង និង​បំផ្លាញ​ជា​ច្រើន​កន្លែង​ទៀត​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​វៀតណាម ខណៈ​ដែល​មាន​ផ្ទុះ​កំហឹង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​នៅប្រទេស​វៀតណាម​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រទេស​ចិន ទាក់​ទងនឹង​ការណ៍ដែល​ចិន​ចាប់​ខួង​ប្រេង​នៅ​ជិត​ប្រជុំ​កោះ Paracel ដែល​វៀតណាម​ទាមទារ​ដែរ។ (រូបថត​ផ្តល់ឲ្យ​ថត​នៅ​ខេត្ត​ Binh Duong និង​ខេត្ត Dong Nai)
ផ្សេង​ទៀត

Protesters targeted an industrial area in Binh Duong. The crowd set everything on fire, from materials, computers, equipments to other machines.
1

Protesters targeted an industrial area in Binh Duong. The crowd set everything on fire, from materials, computers, equipments to other machines.

Protesters set truck on fire during a protest against China in the southern province of Binh Duong.
2

Protesters set truck on fire during a protest against China in the southern province of Binh Duong.

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.
3

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.
4

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.

A foreign company displays banner supporting Vietnam in Dong Nai.
5

A foreign company displays banner supporting Vietnam in Dong Nai.

A factory in Binh Duong was set on fire. Banner says “We love Vietnam. Please protect our rice bowl."
6

A factory in Binh Duong was set on fire. Banner says “We love Vietnam. Please protect our rice bowl."

A factory in Binh Duong was set on fire. Banner says “We love Vietnam. Please protect our rice bowl."
7

A factory in Binh Duong was set on fire. Banner says “We love Vietnam. Please protect our rice bowl."

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.
8

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.
9

Protesters gathered at Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.

A banner says “Our company is not a Chinese company” in Binh Duong.
10

A banner says “Our company is not a Chinese company” in Binh Duong.

XS
SM
MD
LG