ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
បាតុករ​ម្នាក់កាន់​ស្លាកសញ្ញា​គាំទ្រ​រដ្ឋាភិបាល​រួបរួម​ជាតិ ខណៈ​ដែល​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​លើក​ម្រាម​ដៃ​បី​ជា​សញ្ញា​គាំទ្រ​ដល់​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​យោធា​​ ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

បណ្ដា​ក្រុម​ជាតិ​សាសន៍​ភាគ​តិច​ប្រដាប់​អាវុធ​កំពុង​រួបរួម​ជាមួយ​នឹង​សកម្មជន​ប្រឆាំង​រដ្ឋប្រហារ​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

បាតុករ​ម្នាក់កាន់​ស្លាកសញ្ញា​គាំទ្រ​រដ្ឋាភិបាល​រួបរួម​ជាតិ ខណៈ​ដែល​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​លើក​ម្រាម​ដៃ​បី​ជា​សញ្ញា​គាំទ្រ​ដល់​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​យោធា​​ ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG