ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រូបយន្តដែលធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិ កំពុងចាប់របស់ដាក់ក្នុងទូរដាក់សម្ភារៈ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរូបយន្តពិភពលោក ក្នុងទីក្រុងតូក្យូរ ប្រទេសជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

ភាគទី៩៖ តើ​កម្ពុជា​អាច​ដើរ​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​ជំនាន់​ទី​៤ បាន​ដោយ​របៀប​ណា?

រូបឯកសារ៖ រូបយន្តដែលធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិ កំពុងចាប់របស់ដាក់ក្នុងទូរដាក់សម្ភារៈ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរូបយន្តពិភពលោក ក្នុងទីក្រុងតូក្យូរ ប្រទេសជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG