ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ៗ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

ភាគទី៥៖ សក្តានុពល​និង​កត្តា​ប្រឈម​ក្នុងការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​​សេដ្ឋកិច្ច​​​កម្ពុជា​នាពេលអនាគត

សំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ៗ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG