ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋជប៉ុនធ្វើដំណើរចាកចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Shinagawa ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យធ្វើការងាររបស់ខ្លួន នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០។

ភាគទី ១៦៖ ឥទ្ធិពល​លំហូរ​ធំៗ​នៃ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ក្នុង​ពិភពលោក​មក​លើ​កម្ពុជា

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋជប៉ុនធ្វើដំណើរចាកចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Shinagawa ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យធ្វើការងាររបស់ខ្លួន នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG