ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ មន្ត្រី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ជួយ​ណែ​នាំ​ដល់​ពលរដ្ឋឲ្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​ ក្នុង​ពេល​ចុះ ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦។​ (ហ៊ាន សុជាតា/វីអូអេ)

ភាគទី ១២៖ ទស្សនវិស័យ​នៃ​សេវា​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា

រូបឯកសារ៖ មន្ត្រី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ជួយ​ណែ​នាំ​ដល់​ពលរដ្ឋឲ្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​ ក្នុង​ពេល​ចុះ ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​ ២០១៦។​ (ហ៊ាន សុជាតា/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG