ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ បុរសខ្មែរម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូជាមួយកូនប្រុស និងភរិយា នៅលើផ្លូវលំមួយនៅតំបន់ជនបទនៃជាយក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

ភាគទី៣៖ ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម និងគោលនយោបាយទ្រទ្រង់ជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ

រូបឯកសារ៖ បុរសខ្មែរម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូជាមួយកូនប្រុស និងភរិយា នៅលើផ្លូវលំមួយនៅតំបន់ជនបទនៃជាយក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG