ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សិស្សនិស្សិតចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិប្រចាំឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២។

ភាគទី៤៖ ឥទ្ធិពល​​វប្បធម៌​និង​កេរ្តិ៍បន្សល់ទុកលើ​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​និង​អនាគត​នៃ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ពុជា

រូបឯកសារ៖ សិស្សនិស្សិតចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិប្រចាំឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG