ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សណ្ឋាគារ​កូន​ដំរី​ ដែល​នៅ​បន្ត​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេលនៃ​វិបត្តសេដ្ឋកិច្ច​ដែល​កើតឡើង ​ដោយ​ការរីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ នៅខេត្ត​សៀមរាប​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ​/វីអូអេ) ​

អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុងវិស័យ​ទេសចរ​ណ៍​​​​​​ក្នុង​ពេល​រីករាល​ដាល​កូវីដ​១៩​ ជួប​​វិបត្តិសេដ្ឋ​កិច្ច​និង​ស្នើរ​សូម​ជំនួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល

សណ្ឋាគារ​កូន​ដំរី​ ដែល​នៅ​បន្ត​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេលនៃ​វិបត្តសេដ្ឋកិច្ច​ដែល​កើតឡើង ​ដោយ​ការរីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ នៅខេត្ត​សៀមរាប​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ​/វីអូអេ) ​ Photo: VOA
XS
SM
MD
LG