ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ត្រីគល់រាំងត្រូវបានចាប់បាននៅទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧។ (រូបថតដោយ Zeb Hogan, Wonders of the Mekong)

ប្រជានេសាទ៖​ ប្រភេទ​ត្រី​ដែល​ត្រូវ​អភិរក្ស​បន្ត​បាត់​បង់​ ដោយសារ​បទល្មើស​នេសាទ​និង​ហេតុផល​ជីវភាព

រូបឯកសារ៖ ត្រីគល់រាំងត្រូវបានចាប់បាននៅទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧។ (រូបថតដោយ Zeb Hogan, Wonders of the Mekong) Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG