ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី បាន​វាយប្រហារ​​អ៊ីតាលី​»

កា​ររំញ្ជួយដី​ ៦​ រ៉ិចទ័រ​បាន​វាយ​ប្រហារ​នៅប្រទេស​អ៊ីតាលីកណ្តាល​ កាលពី​ម៉ោង​ ៣ និង​៣៦នាទី ទៀប​ភ្លឺ (ម៉ោង​នៅ​ក្នុង​ស្រុក) រួម​ទាំង​ទីក្រុងរ៉ូម កន្លែង​ដែល​ប្រជាជនក៏​ទទួល​ឥទ្ធិពល​រញ្ជួយ​ដ៏​យូរ​បន្ទាប់​ពី ការ​រំញ្ជួយ​នៅកណ្តាល​ប្រទេស​នេះផងដែរ។​
ផ្សេង​ទៀត

បុរស​ម្នាក់​ដើរ​កាត់​គំនរ​បាក់​បែក​បន្ទាប់ពី​ការ​រញ្ជួួយ​ដី​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Pescara del Tronto ប្រទេស​អ៊ីតាលីកណ្តាល​​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ សីហា ២០១៦។
1

បុរស​ម្នាក់​ដើរ​កាត់​គំនរ​បាក់​បែក​បន្ទាប់ពី​ការ​រញ្ជួួយ​ដី​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Pescara del Tronto ប្រទេស​អ៊ីតាលីកណ្តាល​​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ សីហា ២០១៦។

ក្រុម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​កំពុង​រុករក​មនុស្ស​ក្នុង​គំនរ​បាក់​បែក​បន្ទាប់​ពី​អគារ​មួយ​បាន​រលំ​ក្នុង​ទីក្រុង Amatrice ប្រទេស​អ៊ីតាលីកាលពី​ថ្ងៃ​ទី  ២៤ សីហា ២០១៦ ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​រញ្ជួយ​ដី​ ៦ រ៉ិចចទ័រ កាល​ពីវេលា​ម៉ោង​៣​និង​៣៦​នាទី​ទៀប​ភ្លឺ (ម៉ោង​នៅ​ក្នុងស្រុក)។
2

ក្រុម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​កំពុង​រុករក​មនុស្ស​ក្នុង​គំនរ​បាក់​បែក​បន្ទាប់​ពី​អគារ​មួយ​បាន​រលំ​ក្នុង​ទីក្រុង Amatrice ប្រទេស​អ៊ីតាលីកាលពី​ថ្ងៃ​ទី  ២៤ សីហា ២០១៦ ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​រញ្ជួយ​ដី​ ៦ រ៉ិចចទ័រ កាល​ពីវេលា​ម៉ោង​៣​និង​៣៦​នាទី​ទៀប​ភ្លឺ (ម៉ោង​នៅ​ក្នុងស្រុក)។

រូបភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​វីដេអូដែល​បង្ហាញ​ពីអគារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រលំ​នៅ ទីក្រុង Amatrice ប្រទេស​អ៊ីតាលី​កណ្តាល ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​រញ្ជួយដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ សីហា​​ ២០១៦។
3

រូបភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​វីដេអូដែល​បង្ហាញ​ពីអគារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រលំ​នៅ ទីក្រុង Amatrice ប្រទេស​អ៊ីតាលី​កណ្តាល ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​រញ្ជួយដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ សីហា​​ ២០១៦។

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ជួយ​សង្រ្គោះ​ពី​គំនរ​ក្រោយ​ពី​ការ​រញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង​ Amatrice កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៤​ សីហា ២០១៦។
4

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ជួយ​សង្រ្គោះ​ពី​គំនរ​ក្រោយ​ពី​ការ​រញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង​ Amatrice កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៤​ សីហា ២០១៦។

ជនរងគ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចេញ​ពី​គំនរ​បែក​បាក់​បន្ទាប់​ពី ការ​រញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង Amatrice កាល​ពី​ថ្ងៃទី ២៤ សីហា ២០១៦។
5

ជនរងគ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចេញ​ពី​គំនរ​បែក​បាក់​បន្ទាប់​ពី ការ​រញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង Amatrice កាល​ពី​ថ្ងៃទី ២៤ សីហា ២០១៦។

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ជួយ​សង្រ្គោះ​ចេញ​ពីគំនរអគារ​បាក់​បែកបន្ទាប់​ពី​ការ​រំញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង​ Accumoli ប្រទេស​អ៊ីតាលី​កណ្តាលកាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ សីហា ២០១៦។ ក្រុម​ជួយ​សង្រ្គោះ​ប្រឹង​ប្រែង​ជីក​អ្នក​ដែល​នៅ​មាន​ជីវិត​ចេញ​ពី​គំនរ​បាក់បែក ប៉ុន្តែចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុកថា​នឹង​កើន​ឡើង​ខណៈដែល​ក្រុម​ជួយ​សង្រ្គោះ​ចូល​ទៅ​ជិត​ដល់ផ្ទះ​ដាច់​ស្រយាល។
6

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ជួយ​សង្រ្គោះ​ចេញ​ពីគំនរអគារ​បាក់​បែកបន្ទាប់​ពី​ការ​រំញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង​ Accumoli
ប្រទេស​អ៊ីតាលី​កណ្តាលកាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ សីហា ២០១៦។ ក្រុម​ជួយ​សង្រ្គោះ​ប្រឹង​ប្រែង​ជីក​អ្នក​ដែល​នៅ​មាន​ជីវិត​ចេញ​ពី​គំនរ​បាក់បែក ប៉ុន្តែចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុកថា​នឹង​កើន​ឡើង​ខណៈដែល​ក្រុម​ជួយ​សង្រ្គោះ​ចូល​ទៅ​ជិត​ដល់ផ្ទះ​ដាច់​ស្រយាល។

សាកសព​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចេញ​នៅ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​ត្រូវ​បាន​ដណ្តប់​ទៅ​ដោយ គំនរ​បាក់​បែក​បន្ទាប់​ពី​ការ​រញ្ជួយដីក្នុង​ទីក្រុង Amatrice កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ សីហា ២០១៦។ គ្រោះ​រំញ្ជួយ​ដី​ដ៏​គួរ​រន្ធត់​មួយ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ប្រទេស​អ៊ីតា​លី​កណ្តាល​កាល​ពី​ព្រឹក​ព្រលឹម ដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​លំនៅ​ស្ថាន​រលំ​លើ​មនុស្ស​ពេល​ដែលពួកគេ​កំពុង​សម្រាន្ត​លង់​លក់។
7

សាកសព​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ចេញ​នៅ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​ត្រូវ​បាន​ដណ្តប់​ទៅ​ដោយ គំនរ​បាក់​បែក​បន្ទាប់​ពី​ការ​រញ្ជួយដីក្នុង​ទីក្រុង Amatrice កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ សីហា ២០១៦។ គ្រោះ​រំញ្ជួយ​ដី​ដ៏​គួរ​រន្ធត់​មួយ​បាន​វាយ​ប្រហារ​ប្រទេស​អ៊ីតា​លី​កណ្តាល​កាល​ពី​ព្រឹក​ព្រលឹម ដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​លំនៅ​ស្ថាន​រលំ​លើ​មនុស្ស​ពេល​ដែលពួកគេ​កំពុង​សម្រាន្ត​លង់​លក់។

បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់​ត្រូ​វបានគេ​ជួយ​នៅ​ពេល​ដែល​អគារ​រលំ​បន្ទាប់​ពីគ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង Amatrice ប្រទេស​អ៊ីតាលី កាលពី​ថ្ងៃទី ២៤​ សីហា ២០១៦។
8

បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់​ត្រូ​វបានគេ​ជួយ​នៅ​ពេល​ដែល​អគារ​រលំ​បន្ទាប់​ពីគ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​ក្នុង​ទីក្រុង Amatrice ប្រទេស​អ៊ីតាលី កាលពី​ថ្ងៃទី ២៤​ សីហា ២០១៦។

XS
SM
MD
LG