ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី យ៉ុន ភុល អាយុ ៦២ ឆ្នាំ ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិសែន​សិរីមង្គល ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ កំពុង​លក់​អាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​នៅ​មុខ​តូប​ខាងមុខ​ផ្ទះ​របស់​អ្នកស្រី។ (ស៊ុន ណារិន/VOA Khmer)

បំណុល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​​ធ្លាក់​ក្នុង​ស្ថានភាព​ក្រីក្រ​ធ្ងន់ធ្ងរ

ក្នុងមួយ​ខែៗ អ្នកស្រី​ យ៉ុន ភុល ត្រូវ​បង់​ការ​ប្រាក់​ទៅ​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​និង​អ្នក​ផ្តល់​កម្ចីក្នុង​ភូមិ​សរុប​ចំនួន​​២៥ម៉ឺនរៀល។ នេះ​គឺជា​ចំនួនទឹក​ប្រាក់​ដែល​អ្នក​ស្រី​ចាត់ទុកថា​ជា​អម្រែក​ដ៏​ធ្ងន់​សម្រាប់​អ្នក​ស្រី។

អ្នកស្រី យ៉ុន ភុល អាយុ ៦២ ឆ្នាំ ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិសែន​សិរីមង្គល ឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ កំពុង​លក់​អាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​នៅ​មុខ​តូប​ខាងមុខ​ផ្ទះ​របស់​អ្នកស្រី។ (ស៊ុន ណារិន/VOA Khmer) Photo: VOA

ក្នុងមួយ​ខែៗ អ្នកស្រី​ យ៉ុន ភុល ត្រូវ​បង់​ការ​ប្រាក់​ទៅ​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​និង​អ្នក​ផ្តល់​កម្ចីក្នុង​ភូមិ​សរុប​ចំនួន​​២៥ម៉ឺនរៀល។ នេះ​គឺជា​ចំនួនទឹក​ប្រាក់​ដែល​អ្នក​ស្រី​ចាត់ទុកថា​ជា​អម្រែក​ដ៏​ធ្ងន់​សម្រាប់​អ្នក​ស្រី។

XS
SM
MD
LG