ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក​ឆ្នាំ​២០១៥

ត​ទៅ​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​នៃ​ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្រះ​បរមរាជវាំង​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ក្នុង​ចុង​ក្រោយឱកាស​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក សំពះ​ព្រះ​ខែ​ និង​អក​អំបុក​ កាល​ពី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ រូប​ថត​ថត​ដោយ ផន បុប្ផា នៃ​ VOA។
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​ទស្សនា​អង្គុយ​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​ចតុមុខ​មើល​ទៅ​ទន្លេ​ដែល​ពំុ​មាន​ប្រទីប​និង​ទូកង​ទេ។ ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្របរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)
1

អ្នក​ទស្សនា​អង្គុយ​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​ចតុមុខ​មើល​ទៅ​ទន្លេ​ដែល​ពំុ​មាន​ប្រទីប​និង​ទូកង​ទេ។ ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្របរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្របរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)
2

ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្របរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)

អ្នក​លក់​នំ​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ​ត្អូញត្អែរ​ថា គាត់​លក់​នំ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​មិន​ដាច់​ដូច​ឆ្នាំ​មុន។ (ផន បុប្ផា/VOA)
3

អ្នក​លក់​នំ​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ​ត្អូញត្អែរ​ថា គាត់​លក់​នំ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​មិន​ដាច់​ដូច​ឆ្នាំ​មុន។ (ផន បុប្ផា/VOA)

អ្នក​​ដើរ​លេង​​ជិះ​​កាត់​តូប​​លក់​ផ្លែ​ឈើ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ជាប់​របស់​​ព្រះបរមរាជវាំង​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (ផន បុប្ផា/VOA)
4

អ្នក​​ដើរ​លេង​​ជិះ​​កាត់​តូប​​លក់​ផ្លែ​ឈើ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ជាប់​របស់​​ព្រះបរមរាជវាំង​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (ផន បុប្ផា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្របរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (ផន បុប្ផា/VOA)
5

ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ព្របរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (ផន បុប្ផា/VOA)

អ្នក​ទស្សនា​ជិះ​តាម​ផ្លូវ​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ​ដោយ​សារ​គ្មាន​របាំង​បាំង​ផ្លូវ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ក្នុង​អំឡុង​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​​​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)
6

អ្នក​ទស្សនា​ជិះ​តាម​ផ្លូវ​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ​ដោយ​សារ​គ្មាន​របាំង​បាំង​ផ្លូវ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ក្នុង​អំឡុង​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​​​នៃ​ពិធី​បុណ្យអំុទូក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)

អ្នក​​ទស្សនា​ថត​រូប selfie ​នៅ​មុខ​ព្រះ​បរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​អំុទូក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)
7

អ្នក​​ទស្សនា​ថត​រូប selfie ​នៅ​មុខ​ព្រះ​បរមរាជវាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​អំុទូក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។ (ផន បុប្ផា/VOA)

អ្នក​លក់​នៅ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កំពុង​​រង់​ចាំ​អតិថិជន​​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ជាប់​របស់​​ព្រះបរមរាជវាំង​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (ផន បុប្ផា/VOA)
8

អ្នក​លក់​នៅ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កំពុង​​រង់​ចាំ​អតិថិជន​​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ជាប់​របស់​​ព្រះបរមរាជវាំង​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (ផន បុប្ផា/VOA)

XS
SM
MD
LG