ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ក្រុមអ្នកតវ៉ាកាន់ផ្ទាំងបដា និងពាក្យស្លោក​ផ្សេងៗ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រាដែល​ពួកគេ​ប្រមូលផ្តុំគ្នា​នៅ​ខាងក្រៅ​តុលាការ​សហព័ន្ធ​ក្នុង​ទីក្រុងបូស្តុន។ បាតុកម្ម​នេះ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ប្រឆាំងនឹង​យុទ្ធនាការ​របស់​រដ្ឋបាល​លោក Trump ក្នុងការបញ្ចប់​ឋានៈ​ការពារ​បណ្ដោះ​អាសន្ន។

សេចក្ដី​ពន្យល់​អំពី​កម្មវិធី​អន្តោប្រវេសន៍ TPS ក្រោយ​ការ​សម្រេច​របស់​តុលាការ​ទាក់ទិន​នឹង​រឿង​នេះ

រូបឯកសារ៖ ក្រុមអ្នកតវ៉ាកាន់ផ្ទាំងបដា និងពាក្យស្លោក​ផ្សេងៗ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រាដែល​ពួកគេ​ប្រមូលផ្តុំគ្នា​នៅ​ខាងក្រៅ​តុលាការ​សហព័ន្ធ​ក្នុង​ទីក្រុងបូស្តុន។ បាតុកម្ម​នេះ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ប្រឆាំងនឹង​យុទ្ធនាការ​របស់​រដ្ឋបាល​លោក Trump ក្នុងការបញ្ចប់​ឋានៈ​ការពារ​បណ្ដោះ​អាសន្ន។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG