ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងយកសំណាកពីសត្វប្រជ្រៀវមួយក្បាលដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Fiocruz ប្រទេសប្រេស៊ីល កាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ៖ វីរុស​កូរ៉ូណា​រកឃើញ​នៅ​កម្ពុជា​១០​ឆ្នាំ​មុន ​ផ្តល់​គន្លឹះ​ដល់​ការតាម​រក​ប្រភព​វីរុស​កូវីដ១៩

រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងយកសំណាកពីសត្វប្រជ្រៀវមួយក្បាលដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Fiocruz ប្រទេសប្រេស៊ីល កាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG