ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកតវ៉ា​នៅ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ កាន់​រូបថត​ជនជាប់ចោទ​ដែល​​បាន​តវ៉ា​មួយ​ចំ​ថ្ងៃ២៣​តុលា ឆ្នាំ​២០២០ នៅមុខ​ស្ថានទូត​ចិន។ (ហ៊ុល រស្មី/វីអូអេ)

ខ្លឹមសារ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស​គ្របដណ្តប់​សវនាការ​លើ​ជន​ជាប់ចោទ​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​តវ៉ា​មុខ​ស្ថានទូត​ចិន

អ្នកតវ៉ា​នៅ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ កាន់​រូបថត​ជនជាប់ចោទ​ដែល​​បាន​តវ៉ា​មួយ​ចំ​ថ្ងៃ២៣​តុលា ឆ្នាំ​២០២០ នៅមុខ​ស្ថានទូត​ចិន។ (ហ៊ុល រស្មី/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG