ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «សត្វរម៉េច​ដ៏​កម្រ​ត្រូវ​បាន​ក្រុ​មប្រជាពល​រដ្ឋនៃ​ខេត្តក្រចេះ​ជួយ​អភិរក្ស»

កន្ធាយក្បាល​កង្កែប​ ដែល​អ្នកភូមិសម្បូរហៅថាសត្វរម៉េច ជា​ប្រភេទ​សត្វដ៏កម្រ​មួយ​លើ​ពិភពលោក។ ប្រភេទ សត្វ​នេះ​ត្រូវបាន គេ​យល់​ថា​បាន​ផុត​ពូជ​បាត់​ទៅ​ហើយ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ២០០៧ ដែល​គេ​រក​ឃើញ​ពូជ​សត្វ​កន្ធាយ​នេះដំបូង នៅក្នុង​តំបន់ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ខេត្ត​ក្រចេះ​ភាគ​ខាងជើង។ រៀង​រាល់​រដូវ​ដែល​សត្វ កន្ធាយក្បាល​កង្កែប​ញាស់កូន អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​មួយចំនួន​នៅស្រុក​សម្បូរ​ដើរល្បាត ប្រមូល និង​ការពារ​កូន​ដែល​ញាស់។ ប្រមាណ ១០% នៃ​កូន​ញាស់​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល ដើម្បីរក្សាការពារ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល អភិរក្ស​អណ្តើក និង​កន្ធាយ​មេគង្គ​ រយៈពេល ១០ ខែ មុន​នឹង​លែង​ទៅទន្លេមេគង្គវិញ។
ផ្សេង​ទៀត

ប្រមាណ​១០% នៃកូនញាស់ក្នុងសំបុកធម្មជាតិ របស់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ត្រូវបាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុង​សហ​គមន៍ដើរប្រមូល​តាមមាត់​ទន្លេមេគង្គដើម្បីរក្សាទុក​​ក្នុង​ជម្រក​របស់សហគមន៍ ខាងក្នុងនៃ​បន្ទប់​បរិក្ខា​មួយ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
1

ប្រមាណ​១០% នៃកូនញាស់ក្នុងសំបុកធម្មជាតិ របស់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ត្រូវបាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុង​សហ​គមន៍ដើរប្រមូល​តាមមាត់​ទន្លេមេគង្គដើម្បីរក្សាទុក​​ក្នុង​ជម្រក​របស់សហគមន៍ ខាងក្នុងនៃ​បន្ទប់​បរិក្ខា​មួយ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

កូន​សត្វកន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ដែល​អ្នកស្រុកសំបូរហៅថាសត្វរម៉េច មានអាយុប្រមាណ ១០ខែ ល្មម នឹង​អាច​ប្រលែង​ទៅជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
2

កូន​សត្វកន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ដែល​អ្នកស្រុកសំបូរហៅថាសត្វរម៉េច មានអាយុប្រមាណ ១០ខែ ល្មម នឹង​អាច​ប្រលែង​ទៅជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

ប្រមាណ​១០% នៃកូនញាស់ក្នុងសំបុកធម្មជាតិ របស់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ត្រូវបាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុង​សហ​គមន៍ដើរប្រមូល​តាមមាត់​ទន្លេមេគង្គដើម្បីរក្សាទុក​​ក្នុង​ជម្រក​របស់សហគមន៍ ខាងក្នុងនៃ​បន្ទប់​បរិក្ខា​មួយ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
3

ប្រមាណ​១០% នៃកូនញាស់ក្នុងសំបុកធម្មជាតិ របស់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ត្រូវបាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុង​សហ​គមន៍ដើរប្រមូល​តាមមាត់​ទន្លេមេគង្គដើម្បីរក្សាទុក​​ក្នុង​ជម្រក​របស់សហគមន៍ ខាងក្នុងនៃ​បន្ទប់​បរិក្ខា​មួយ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

កូន​សត្វកន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ដែល​អ្នកស្រុកសំបូរហៅថាសត្វរម៉េច មានអាយុប្រមាណ ១០ខែ ល្មម នឹង​អាច​ប្រលែង​ទៅជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
4

កូន​សត្វកន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ដែល​អ្នកស្រុកសំបូរហៅថាសត្វរម៉េច មានអាយុប្រមាណ ១០ខែ ល្មម នឹង​អាច​ប្រលែង​ទៅជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញនៅក្នុងទន្លេមេគង្គ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦​។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

មជ្ឈមណ្ឌល អភិរក្ស​អណ្តើក និង​កន្ធាយ​មេគង្គ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​ក្នុងវត្ត​ព្រះវិហារ​សសរ​​មួយរយ។ តាម​ជំនឿ​សាសនា​ វត្ត​អារាម​គឺទីសក្ការៈ​ដែល​ប្រជាជន​គោរព​បូជា។ ហេតុ​ដូចនេះ គេ​ជឿជាក់​​ថា ការ​ផ្តល់​ជម្រក​សត្វ​អណ្តើក​ក្នុងវត្តបែបនេះ អាច​ការពារ​ពូជសត្វនេះ​ចៀសផុត​ពីការ​ធ្វើទុក​បុកម្នេញ​ពី​សត្វដទៃ និង​ពី​ក្រុម​អ្នក​ជួញ​ដូរ​សត្វអណ្តើក​ទៅធ្វើ​ជាអាហារ និង​ថ្នាំ​ផង​ដែរ។ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃ​សុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
5

មជ្ឈមណ្ឌល អភិរក្ស​អណ្តើក និង​កន្ធាយ​មេគង្គ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​ក្នុងវត្ត​ព្រះវិហារ​សសរ​​មួយរយ។ តាម​ជំនឿ​សាសនា​ វត្ត​អារាម​គឺទីសក្ការៈ​ដែល​ប្រជាជន​គោរព​បូជា។ ហេតុ​ដូចនេះ គេ​ជឿជាក់​​ថា ការ​ផ្តល់​ជម្រក​សត្វ​អណ្តើក​ក្នុងវត្តបែបនេះ អាច​ការពារ​ពូជសត្វនេះ​ចៀសផុត​ពីការ​ធ្វើទុក​បុកម្នេញ​ពី​សត្វដទៃ និង​ពី​ក្រុម​អ្នក​ជួញ​ដូរ​សត្វអណ្តើក​ទៅធ្វើ​ជាអាហារ និង​ថ្នាំ​ផង​ដែរ។ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃ​សុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុម នៃក្លឹបយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្នុងស្រុកសំបូរ រៀបចំ និង​ចូលរួម​ការប្រលែង​សត្វ​កន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ជាង ២០ក្បាល ទៅក្នុងទន្លេមេគង្គវិញ បន្ទាប់​ពីសត្វ​កន្ធាយ​ទាំងនោះ​ស្ថិតនៅ​កំឡុង​ពេល​ការពារ ក្នុងជម្រក​​​ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដែល​ការពារ​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍។ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
6

សិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុម នៃក្លឹបយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្នុងស្រុកសំបូរ រៀបចំ និង​ចូលរួម​ការប្រលែង​សត្វ​កន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ជាង ២០ក្បាល ទៅក្នុងទន្លេមេគង្គវិញ បន្ទាប់​ពីសត្វ​កន្ធាយ​ទាំងនោះ​ស្ថិតនៅ​កំឡុង​ពេល​ការពារ ក្នុងជម្រក​​​ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដែល​ការពារ​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍។ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

សិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុម នៃក្លឹបយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្នុងស្រុកសំបូរ រៀបចំ និង​ចូលរួម​ការប្រលែង​សត្វ​កន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ជាង ២០ក្បាល ទៅក្នុងទន្លេមេគង្គវិញ បន្ទាប់​ពីសត្វ​កន្ធាយ​ទាំងនោះ​ស្ថិតនៅ​កំឡុង​ពេល​ការពារ ក្នុងជម្រក​​​ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដែល​ការពារ​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍។ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
7

សិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុម នៃក្លឹបយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្នុងស្រុកសំបូរ រៀបចំ និង​ចូលរួម​ការប្រលែង​សត្វ​កន្ធាយ​ក្បាលកង្កែប ជាង ២០ក្បាល ទៅក្នុងទន្លេមេគង្គវិញ បន្ទាប់​ពីសត្វ​កន្ធាយ​ទាំងនោះ​ស្ថិតនៅ​កំឡុង​ពេល​ការពារ ក្នុងជម្រក​​​ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដែល​ការពារ​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍។ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

អ្នកស្រី​ ទៀ សុខណៃ​ គឺជាឆ្មាំ​​ ឬអ្នក​ល្បាត​សំបុក​កន្ធាយ តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​ក្នុងស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។ ក្រៅ​ពី​ប្រកប​របរស្រែចំការ អ្នកស្រី​ស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុងការងារ​សហគមន៍​ ក្នុង​ការ​អភិរក្ស​ប្រភេទ​សត្វកម្រ​ទាំងនោះ​ក្នុង​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃសុក្រ ទី​២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA) 
8

អ្នកស្រី​ ទៀ សុខណៃ​ គឺជាឆ្មាំ​​ ឬអ្នក​ល្បាត​សំបុក​កន្ធាយ តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​ក្នុងស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។ ក្រៅ​ពី​ប្រកប​របរស្រែចំការ អ្នកស្រី​ស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុងការងារ​សហគមន៍​ ក្នុង​ការ​អភិរក្ស​ប្រភេទ​សត្វកម្រ​ទាំងនោះ​ក្នុង​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ នៅ​ខេត្តក្រចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃសុក្រ ទី​២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA) 

អាង​ទឹកប្រមាណ​ជាង៤០ បំពាក់ដោយបំពង់​បង្ហូរទឹក​ចេញចូល ជា​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្នមួយ​សម្រាប់​កូន​កន្ធាយ​ដែល​ទើបនឹងញាស់​ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំ​មនោ​/VOA)
9

អាង​ទឹកប្រមាណ​ជាង៤០ បំពាក់ដោយបំពង់​បង្ហូរទឹក​ចេញចូល ជា​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្នមួយ​សម្រាប់​កូន​កន្ធាយ​ដែល​ទើបនឹងញាស់​ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំ​មនោ​/VOA)

អាង​ទឹកប្រមាណ​ជាង៤០ បំពាក់ដោយបំពង់​បង្ហូរទឹក​ចេញចូល ជា​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្នមួយ​សម្រាប់​កូន​កន្ធាយ​ដែល​ទើបនឹងញាស់​ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំ​មនោ​/VOA)
10

អាង​ទឹកប្រមាណ​ជាង៤០ បំពាក់ដោយបំពង់​បង្ហូរទឹក​ចេញចូល ជា​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្នមួយ​សម្រាប់​កូន​កន្ធាយ​ដែល​ទើបនឹងញាស់​ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំ​មនោ​/VOA)

ប្រមាណ​១០% នៃកូនញាស់ក្នុងសំបុកធម្មជាតិ របស់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ត្រូវបាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុង​សហ​គមន៍ដើរប្រមូល​តាមមាត់​ទន្លេមេគង្គដើម្បីរក្សាទុក​​ក្នុង​ជម្រក​របស់សហគមន៍ ខាងក្នុងនៃ​បន្ទប់​បរិក្ខា​មួយ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
11

ប្រមាណ​១០% នៃកូនញាស់ក្នុងសំបុកធម្មជាតិ របស់សត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ត្រូវបាន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុង​សហ​គមន៍ដើរប្រមូល​តាមមាត់​ទន្លេមេគង្គដើម្បីរក្សាទុក​​ក្នុង​ជម្រក​របស់សហគមន៍ ខាងក្នុងនៃ​បន្ទប់​បរិក្ខា​មួយ នៅខេត្តក្រចេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

XS
SM
MD
LG