ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ទាមទារ​ឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​របស់​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ‍»

សហគមន៍​មក​ពី​ភូមិ​ចំនួន៨​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង បាន​នាំគ្នា​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​កាន់​ទីរួម​ខេត្ត​កោះកុង ទាំង​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​តុលាការ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បី​នាក់​របស់​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ សកម្មជន​ទាំង​បី​នាក់​នេះ​រួមមាន លោក សាន់ ម៉ាឡា លោក ទ្រី សុវិគា និង​លោក ស៊ីម សំណាង ដែល​ពួកគេ​ត្រូវបាន​ចាប់​ឃុំ​ខ្លួន​អស់រយៈ​ពេល​ជាង​១០ខែ​មក​ហើយ។ តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង​បាន​បើក​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​លើ​សំណុំ​រឿងក្តី​របស់​អ្នក​ទាំង​បី​ជា​លើក​ដំបូង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​កន្លង​ទៅ​នេះ ហើយ​តុលាការ​ខេត្ត​គ្រោង​នឹង​ប្រកាស​សាលក្រម​លើ​រឿង​ក្តី​នេះ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកក្កដា​ខាង​មុខ​នេះ៕ (រូបថត​ដោយ​អ្នក​នាង ម៉ម កល្យាណី)
ផ្សេង​ទៀត

គីមលី ដែល​ជា​ប្អូនស្រី​របស់ ទ្រី សុវិគា ឈរ​កាន់​ចម្រឹង​របងដែក​របស់​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដោយ​ខំ​តាម​រក​មើល​បងប្រុស​របស់​នាង កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
1

គីមលី ដែល​ជា​ប្អូនស្រី​របស់ ទ្រី សុវិគា ឈរ​កាន់​ចម្រឹង​របងដែក​របស់​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដោយ​ខំ​តាម​រក​មើល​បងប្រុស​របស់​នាង កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

បុរស​ម្នាក់​អង្គុយ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
2

បុរស​ម្នាក់​អង្គុយ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ដែល​មក​ពី​សហគមន៍​ក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង​អង្គុយ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
3

ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ដែល​មក​ពី​សហគមន៍​ក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង​អង្គុយ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

ស្ត្រី​មក​ពី​ភូមិ​ចំនួន​៨​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​អង្គុយ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
4

ស្ត្រី​មក​ពី​ភូមិ​ចំនួន​៨​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​អង្គុយ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
5

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
6

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី) 
7

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី) 

ស្ត្រីម្នាក់​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)
8

ស្ត្រីម្នាក់​មក​ពី​សហគមន៍​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ឈរ​ក្រោម​មេឃ​ភ្លៀង នៅ​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង ដើម្បី​ទាមទារឲ្យ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ទាំង​បីនាក់​របស់​ចលនា​មាតាធម្មជាតិ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (រូបថត​ដោយ​អ្នកនាង ម៉ម កល្យាណី)

XS
SM
MD
LG