ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​រំឭក​ខួប​១៩ឆ្នាំ​នៃ​ការ​បាត់បង់​ជីវិត​របស់​បាតុករ​អហិង្សា‍​ឆ្នាំ​១៩៩៧

១៩ឆ្នាំ​បន្ទាប់ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ក្រុម​តំណាងរាស្រ្ត ​មន្រ្តី​ និង​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ជាង​១០០នាក់​ ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅ​ស្តូប​អ្នក​បាត់បង់​ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​នេះ​ ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​ដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​នៃ​ក្រុម​«វិរៈ​បាតុករ‍»​ទាំង​នោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្ត​បុទុមវត្តី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា​នេះ។

១៩ឆ្នាំ​បន្ទាប់ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ក្រុម​តំណាងរាស្រ្ត ​មន្រ្តី​ និង​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ជាង​១០០នាក់​ ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅ​ស្តូប​អ្នក​បាត់បង់​ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​នេះ​ ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​ដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​នៃ​ក្រុម​«វិរៈ​បាតុករ‍»​ទាំង​នោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្ត​បុទុមវត្តី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា​នេះ។ ក្នុង​កំឡុងពេល​វាយ​ប្រហារ​នោះ មាន​មនុស្ស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​១៦នាក់​ ដែល​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​ជាតិ​ខ្មែរ​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ សម រង្ស៊ី នាពេលនោះ បាន​ស្លាប់ និង​មាន​មនុស្ស​ជាង​១០០នាក់​ទៀត​បាន​រងរបួស ក៏ប៉ុន្តែ​គេ​នៅតែ​មិនទាន់​ដឹង​នៅ​ឡើយ​ថា​នរណា​ជា​ជន​ដៃដល់​នោះ​ទេ៕
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ម្នាក់​ អុជធូប​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅស្តូប​អ្នក​បាត់បង់​ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​ដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​ដល់​ជន​រងគ្រោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុម​វត្តី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។
1

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ម្នាក់​ អុជធូប​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅស្តូប​អ្នក​បាត់បង់​ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​ដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​ដល់​ជន​រងគ្រោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុម​វត្តី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។

អាចារ្យ​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ម្នាក់ ​រៀបចំ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅស្តូប​របស់​អ្នក​បាត់​បង់ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូនដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​របស់​ជន​រងគ្រោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុមវត្តី រាជធានីភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។
2

អាចារ្យ​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ម្នាក់ ​រៀបចំ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅស្តូប​របស់​អ្នក​បាត់​បង់ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូនដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​របស់​ជន​រងគ្រោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុមវត្តី រាជធានីភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ម្នាក់​ អុជធូប​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅស្តូប​អ្នក​បាត់បង់​ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​ដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​ដល់​ជន​រងគ្រោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុម​វត្តី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។
3

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ម្នាក់​ អុជធូប​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅស្តូប​អ្នក​បាត់បង់​ជិវិត​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ជូន​ដល់​វិញ្ញាណកន្ធ​ដល់​ជន​រងគ្រោះ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុម​វត្តី​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។

អ្នកស្រី​ រស់ ម៉ាឡែន​ អាយុ​៧៤​ឆ្នាំ​ ជន​រងគ្រោះ​ ដោយសារ​ការ​គប់គ្រាប់​បែក​ឆ្នាំ​១៩៩៧ មក​រំឭក​វិញ្ញាណកន្ធ​របស់​ក្រុម​បាតុករ​ដែល​បាន​ស្លាប់ នៅ​ស្តូប​វិញ្ញាណកន្ធ​នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុមវត្តី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី​៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។
4

អ្នកស្រី​ រស់ ម៉ាឡែន​ អាយុ​៧៤​ឆ្នាំ​ ជន​រងគ្រោះ​ ដោយសារ​ការ​គប់គ្រាប់​បែក​ឆ្នាំ​១៩៩៧ មក​រំឭក​វិញ្ញាណកន្ធ​របស់​ក្រុម​បាតុករ​ដែល​បាន​ស្លាប់ នៅ​ស្តូប​វិញ្ញាណកន្ធ​នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុមវត្តី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី​៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)។

ក្រុម​តំណាងរាស្រ្ត និង​អ្នក​គាំទ្រ​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅ​ស្តូប​វិញ្ញាណកន្ធ​ ដើម្បី​រំឭក​វិញ្ញាណកន្ធ​នៃ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​ កាលពី​ឆ្នាំ១៩៩៧ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុមវត្តី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
5

ក្រុម​តំណាងរាស្រ្ត និង​អ្នក​គាំទ្រ​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បង្សុកូល​នៅ​ស្តូប​វិញ្ញាណកន្ធ​ ដើម្បី​រំឭក​វិញ្ញាណកន្ធ​នៃ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដោយ​ការ​គប់​គ្រាប់​បែក​ កាលពី​ឆ្នាំ១៩៩៧ នៅ​សួនច្បារ​វត្តបុទុមវត្តី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

XS
SM
MD
LG