ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

លោក​ស្រី​ Clinton និង​លោក Trump ត​ទល់​គ្នា​ក្នុង​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំ​ទី​មួយ

ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិជុំដំបូងក្នុង​ចំណោម​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិចំនួន​បី​ជុំ​រវាង​បេក្ខជនប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី​ហ៊ីលឡារី គ្លីនតុន (Hillary Clinton) និង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក​ដូណាល់ ត្រាំ (Donald Trump) ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra។

ផ្សេង​ទៀត

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និងបេក្ខជន​​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​​លោកស្រី​ Hillary Clinton និយាយ​អំឡុងពេល​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ជុំ​ដំបូង​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hoftstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។
1

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និងបេក្ខជន​​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​​លោកស្រី​ Hillary Clinton និយាយ​អំឡុងពេល​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ជុំ​ដំបូង​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hoftstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និងបេក្ខជន​​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​​លោកស្រី​ Hillary Clinton ស្វាគមន៍​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ស្រប​ពេល​ដែល​បេក្ខជន​ទាំង​ពីររូប​ឡើង​ទៅ​លើ​ឆាក​សម្រាប់​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ជុំ​ដំបូង​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
2

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និងបេក្ខជន​​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​​លោកស្រី​ Hillary Clinton ស្វាគមន៍​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ស្រប​ពេល​ដែល​បេក្ខជន​ទាំង​ពីររូប​ឡើង​ទៅ​លើ​ឆាក​សម្រាប់​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ជុំ​ដំបូង​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​សាធារណៈ​មូស្លីម​រៀបចំ​ការ​ទស្សនា​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិ ដែល​អ្នក​ចូលរួម​ភាគ​ច្រើន​ជា​ជន​អាមេរិកាំង​កាន់​សាសនា​មូស្លីម នៅ​ក្រុង​ Arlington រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
3

ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​សាធារណៈ​មូស្លីម​រៀបចំ​ការ​ទស្សនា​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិ ដែល​អ្នក​ចូលរួម​ភាគ​ច្រើន​ជា​ជន​អាមេរិកាំង​កាន់​សាសនា​មូស្លីម នៅ​ក្រុង​ Arlington រដ្ឋ Virginia កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ប្រជាជន​​ទស្សនា​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​នៅ​ឯ Capitol Lounge ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
4

ប្រជាជន​​ទស្សនា​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​នៅ​ឯ Capitol Lounge ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក Bill Clinton ថើប​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ Hillary Clinton ស្រប​ពេល​ដែល​កូនស្រី​នាង Chelsea Clinton ផ្តល់​ការ​ទទួល​ស្វាគមន៍​នៅ​អំឡុងពេល​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
5

អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក Bill Clinton ថើប​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ Hillary Clinton ស្រប​ពេល​ដែល​កូនស្រី​នាង Chelsea Clinton ផ្តល់​ការ​ទទួល​ស្វាគមន៍​នៅ​អំឡុងពេល​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ពី​ខាង​ឆ្វេង លោក Donald Trump Jr. បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump ភរិយា​របស់​លោក​លោកស្រី Melania Trump កូនស្រី​នាង Ivanka Trump និង​សាច់ញ្ញាតិ​ដទៃ​ទៀត​ បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ឆាក​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
6

ពី​ខាង​ឆ្វេង លោក Donald Trump Jr. បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump ភរិយា​របស់​លោក​លោកស្រី Melania Trump កូនស្រី​នាង Ivanka Trump និង​សាច់ញ្ញាតិ​ដទៃ​ទៀត​ បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ឆាក​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក Bill Clinton ស្វាគមន៍​លោកស្រី Melania Trump មុន​ពេល​ការ​ចាប់ផ្តើម​ការ​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ដំបូង​រវាង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតី​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
7

អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក Bill Clinton ស្វាគមន៍​លោកស្រី Melania Trump មុន​ពេល​ការ​ចាប់ផ្តើម​ការ​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ដំបូង​រវាង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​លោក Donald Trump និង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតី​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ប្រមូលផ្តុំនៅ​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ពេល​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​រវាង​លោកស្រី Hillary Clinton និង​លោក​ Donald Trump។ 
8

ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ប្រមូលផ្តុំនៅ​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ពេល​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​រវាង​លោកស្រី Hillary Clinton និង​លោក​ Donald Trump។ 

ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​មើល​ការ​ជជែក​តស៊ូមិត​ពីកន្លែង​សម្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរីញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
9

ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​មើល​ការ​ជជែក​តស៊ូមិត​ពីកន្លែង​សម្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ក្នុង​ក្រុង Hempstead បុរីញូវយ៉ក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

មហាសេដ្ឋី​លោក Mark Cuban ដើរ​កាត់​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំទី​មួយ នៅ​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក។ 
10

មហាសេដ្ឋី​លោក Mark Cuban ដើរ​កាត់​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំទី​មួយ នៅ​ក្រុង Hempstead បុរី​ញូវយ៉ក។ 

បេក្ខជន​អនុប្រធានាធិបតី​លោក Mike Pence មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​និយាយ​ជាមួយ​ប៉ុស្តិ៍​ព័ត៌មាន Fox News នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំដំបូង។ 
11

បេក្ខជន​អនុប្រធានាធិបតី​លោក Mike Pence មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​និយាយ​ជាមួយ​ប៉ុស្តិ៍​ព័ត៌មាន Fox News នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ការ​ជជែក​តស៊ូមតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំដំបូង។ 

សមាជិក​នៃ​ចលនា Black Lives Matter និយាយ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ការ​ការជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំដំបូង។ 
12

សមាជិក​នៃ​ចលនា Black Lives Matter និយាយ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra មុន​ការ​ការជជែក​តស៊ូ​មតិ​ប្រធានាធិបតី​ជុំដំបូង។ 

និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​ផ្ទាំងរូប​មុខ​លោក​ Donald Trump នៅ​លើ​ចំហៀង​រថយន្ត​បឺស​មួយ។ លោក​ Trump នឹង​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​តទល់​នឹង​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra។ 
13

និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​ផ្ទាំងរូប​មុខ​លោក​ Donald Trump នៅ​លើ​ចំហៀង​រថយន្ត​បឺស​មួយ។ លោក​ Trump នឹង​ជជែក​តស៊ូ​មតិ​តទល់​នឹង​លោកស្រី Hillary Clinton នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Hofstra។ 

សកម្មជន​សិទ្ធិ​ជនស៊ីវិល​លោក​អាចារ្យ Jesse Jackon និយាយ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ។ 
14

សកម្មជន​សិទ្ធិ​ជនស៊ីវិល​លោក​អាចារ្យ Jesse Jackon និយាយ​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ។ 

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​លោក Donald Trump និយាយ​ទៅ​កាន់​បណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​តស៊ូ​មតិ។ 
15

បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​លោក Donald Trump និយាយ​ទៅ​កាន់​បណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ បន្ទាប់​ពី​ការ​តស៊ូ​មតិ។ 

អ្នកគាំទ្រ​លោក​ Trump និងផ្សព្វផ្សាយ​កីឡា​ប្រដាល់​លោក Don King និយាយ​ទៅ​កាន់​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​ «Spin Alley» បន្ទាប់​ពី​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ។ 
16

អ្នកគាំទ្រ​លោក​ Trump និងផ្សព្វផ្សាយ​កីឡា​ប្រដាល់​លោក Don King និយាយ​ទៅ​កាន់​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​ «Spin Alley» បន្ទាប់​ពី​ការ​ជជែក​តស៊ូ​មតិ។ 

XS
SM
MD
LG