ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រូបភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានថតដោយមានទង់ជាតិចិននៅពីក្រោយ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។

វ៉ាក់សាំង​ចិន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ព្រួយបារម្ភ

រូបឯកសារ៖ រូបភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានថតដោយមានទង់ជាតិចិននៅពីក្រោយ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG