ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ virtual reality ក្នុង​វេទិកា​ឌីជីថល​ឈីលី​នៅ​ឯ​សភា​ធុរកិច្ច​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​អាមេរិក​ឡាទីន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​លើក​ទី​៤ នៅ​ទីក្រុង Santiago ប្រទេស​ឈីលី ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។ (REUTERS/Ivan Alvarado)

ចិន​ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​គាំទ្រ «របប​អាជ្ញាធិបតេយ្យ​បែប​ឌីជីថល» នៅ​អាមេរិក​ឡាទីន

រូបឯកសារ៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ virtual reality ក្នុង​វេទិកា​ឌីជីថល​ឈីលី​នៅ​ឯ​សភា​ធុរកិច្ច​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​អាមេរិក​ឡាទីន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​លើក​ទី​៤ នៅ​ទីក្រុង Santiago ប្រទេស​ឈីលី ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។ (REUTERS/Ivan Alvarado) Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG