ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA​៖ ​«​ខ្មែរ​ឥស្លាម​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​​ ដែល​ជា​​ពេល​​រៀន​ពី​របៀប​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង»

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៦នេះ ​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​និង​សាសនិក​ឥស្លាម​នៅជុំវិញពិភពលោក​បាន​ចូលរួមប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​សាសនា​របស់​គេដែល​ហៅថា​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan) ដែល​សាសនិក​ឥស្លាម​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្តអំពីរបៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ ការ​រួមភេទ និងការជក់បារី​ចាប់​ពីថ្ងៃ​រះ​ដល់​ពេលល្ងាច ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​៕
ផ្សេង​ទៀត

បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​​​ជាង​១០០​នាក់​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះនៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៦​​នៅ​វិហារ​ឥស្លាម​​ឬ​ហៅ​ថា​ម៉ាស្ជិត​អាល់​សៀរិ័​កាល​(​​Al-Serkal Mosque) នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​ទី​១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជួន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA) 
1

បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​​​ជាង​១០០​នាក់​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះនៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៦​​នៅ​វិហារ​ឥស្លាម​​ឬ​ហៅ​ថា​ម៉ាស្ជិត​អាល់​សៀរិ័​កាល​(​​Al-Serkal Mosque) នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​ទី​១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជួន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA) 

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី ​«​ថ្វាយបង្គំ»​ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០​ ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ នៅ​វិហារ​ឥស្លាម ​​ឬ ​ហៅ​ថា​​ម៉ាស្ជិត​អាល់​សៀរិ័​កាល​(​​Al-Serkal Mosque) នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​ទី១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី ​«​ថ្វាយបង្គំ»​ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០​ ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ នៅ​វិហារ​ឥស្លាម ​​ឬ ​ហៅ​ថា​​ម៉ាស្ជិត​អាល់​សៀរិ័​កាល​(​​Al-Serkal Mosque) នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​ទី១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្មេង​ស្រី​កាន់សាសនា​​ឥស្លាម​អាន​​គម្ពីរ​កូអាន​ដែល​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​អាឡោះ​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍ទី១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

ក្មេង​ស្រី​កាន់សាសនា​​ឥស្លាម​អាន​​គម្ពីរ​កូអាន​ដែល​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​អាឡោះ​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍ទី១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​​​ជាង​១០០​នាក់​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះនៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​​នៅ​វិហារ​ឥស្លាម​​ឬ​ហៅ​ថា​ម៉ាស្ជិត​អាល់​សៀរិ័​កាល​(​​Al-Serkal Mosque) នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​ទី១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ ​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​​​ជាង​១០០​នាក់​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះនៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១០ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​​នៅ​វិហារ​ឥស្លាម​​ឬ​ហៅ​ថា​ម៉ាស្ជិត​អាល់​សៀរិ័​កាល​(​​Al-Serkal Mosque) នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​​សប្ដាហ៍​ទី១ ​​នៅ​​រដូវ​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាឌន​ ​(Ramadan)​ ​ដែល​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​ឥស្លាម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​​​​ត្រូវរៀន​ប្រតិបតិ្ត​របៀប​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង​ដូចជា​អត់​បរិភោគ​អាហារនិង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេងៗ​​ ការ​រួមភេទ និង​ការ​ជក់បារី​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​រះ​ទល់​ពេលល្ងាច​​ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ។​ គេ​ក៏​ធ្វើវិភាគទាន​ជូន​ដល់​អ្នក​ដែល​ក្រី​ក្រ​ផងដែរ​។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG