ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កុមារ​ និង​យុវវ័យ​កម្ពុជា​ ចាប់​ផ្តើម​ចូល​រៀន​នៅ​សាលារៀន​​វិញ​ តាម​ការ​កំណត់​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ​ក្រោយ​ការ​រំខាន​ដោយ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ អស់​ពេល​ជាច្រើន​ខែ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី១​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/វីអូអេ)

ការទទួល​សិស្ស​មក​រៀន​ផ្ទាល់​វិញ​នៅ​ជួប​ការប្រឈម ខណៈ​សាលារៀន​ទូទាំង​ប្រទេស​បើក​ទ្វារ​ឡើងវិញ

កុមារ​ និង​យុវវ័យ​កម្ពុជា​ ចាប់​ផ្តើម​ចូល​រៀន​នៅ​សាលារៀន​​វិញ​ តាម​ការ​កំណត់​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ​ក្រោយ​ការ​រំខាន​ដោយ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ អស់​ពេល​ជាច្រើន​ខែ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី១​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG