ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ រដ្ឋសភា​យល់​ព្រម​ឲ្យ​តុលាការ​កាត់​ទោស​លោក​ អ៊ុំ សំអាន​ទោះ​បី​មាន​ការ​ប្រឆាំង​រឿង​អភ័យឯកសិទ្ធិ

  • នៅ វណ្ណារិន
នៅ​ថ្ងៃអង្គារ​ទី១២ ខែមេសា​នេះ ទោះ​ជា​គណបក្ស​ជំទាស់​ធ្វើ​ពហិការ​មិន​ចូល​រួម​អង្គ​ប្រជុំ​ពិសេស​របស់​រដ្ឋសភា​ក៏​ដោយ​ រដ្ឋសភា​ជាតិ​ដែល​មាន​តែ​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​បាន​ធ្វើ​ការអនុម័ត​ឲ្យ​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​រឿង​ក្តី​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ អ៊ុំ សំអាន ដែល​មាន​អភ័យឯកសិទ្ធិ​សភា​នោះ។
ផ្សេង​ទៀត

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​ធ្វើ​ពហិការ មិន​ចូលរួម​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​បោះឆ្នោត​ទាក់ទិន​នឹង​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦។
1

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​ធ្វើ​ពហិការ មិន​ចូលរួម​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​បោះឆ្នោត​ទាក់ទិន​នឹង​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦។

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​ធ្វើ​ពហិការ មិន​ចូលរួម​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​បោះឆ្នោត​ទាក់ទិន​នឹង​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
2

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​ធ្វើ​ពហិការ មិន​ចូលរួម​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​បោះឆ្នោត​ទាក់ទិន​នឹង​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​ធ្វើ​ពហិការ មិន​ចូលរួម​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​បោះឆ្នោត​ទាក់ទិន​នឹង​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
3

គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ប្រកាស​ធ្វើ​ពហិការ មិន​ចូលរួម​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​បោះឆ្នោត​ទាក់ទិន​នឹង​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ អ៊ុំ សំអាន នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ដែល​មាន​តែ​តំណាងរាស្ត្រ​របស់​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ចំនួន​៦៣ បាន​លើកដៃ​អនុម័ត​ឲ្យ​តុលាការ​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​ខ្លួន​លើ​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​ជំទាស់ អ៊ុំ សំអាន ដែល​ធ្វើការ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន អំពី​ការប្រើប្រាស់​ផែនទី​និង​ការបោះបង្គោ
4

រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ដែល​មាន​តែ​តំណាងរាស្ត្រ​របស់​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ចំនួន​៦៣ បាន​លើកដៃ​អនុម័ត​ឲ្យ​តុលាការ​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​ខ្លួន​លើ​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​ជំទាស់ អ៊ុំ សំអាន ដែល​ធ្វើការ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន អំពី​ការប្រើប្រាស់​ផែនទី​និង​ការបោះបង្គោ

រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ដែល​មាន​តែ​តំណាងរាស្ត្រ​របស់​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ចំនួន​៦៣ បាន​លើកដៃ​អនុម័ត​ឲ្យ​តុលាការ​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​ខ្លួន​លើ​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​ជំទាស់ អ៊ុំ សំអាន ដែល​ធ្វើការ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន អំពី​ការប្រើប្រាស់​ផែនទី​និង​ការបោះបង្គោ
5

រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ដែល​មាន​តែ​តំណាងរាស្ត្រ​របស់​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ចំនួន​៦៣ បាន​លើកដៃ​អនុម័ត​ឲ្យ​តុលាការ​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​ខ្លួន​លើ​ករណី​តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​ជំទាស់ អ៊ុំ សំអាន ដែល​ធ្វើការ​រិះគន់​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន អំពី​ការប្រើប្រាស់​ផែនទី​និង​ការបោះបង្គោ

លោក ឡេង ប៉េងឡុង អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា​និង​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋ​សភា​ជាតិ និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក្រោយ​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
6

លោក ឡេង ប៉េងឡុង អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា​និង​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​រដ្ឋ​សភា​ជាតិ និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក្រោយ​អង្គប្រជុំ​រដ្ឋ​សភា។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

XS
SM
MD
LG